Kotva
Bakaláři

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 
DofE

 
 
SCIO

 
 

Informace o zpracování osobních údajů ve škole


1.     Ochrana osobních údajů

Základní škola Zdeňky Braunerové, Školní náměstí č. 470, 252 63 Roztoky, IČO: 70854963, jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“), tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů subjektů údajů (subjektem údajů je myšlena fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány).

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladus Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“) a dále v souladu se Zákonem č. 110/2018 Sb. o zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:

Základní škola Zdeňky Braunerové, Školní náměstí č. 470, 252 63 Roztoky, IČO: 70854963,

telefon: +420 233 910 580,

e-mail: info@zszb.cz;

datová schránka: wygmr3b

Kontaktní údaje pověřence pro osobní údaje:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
Mgr. Ladislav Roučka

tel: 728 565 769

e-mail:ladislav.roucka.ftvs@gmail.com

Pověření (Velikost: 274.51 kB)

Certifikát (Velikost: 435.65 kB)

2.     Právní základ pro zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje na základě těchto právních základů:

 • subjekt údajů (resp. zákonný zástupce subjektu údajů) udělil souhlas se zpracováním osobních údajů (podle čl. 6, obecného nařízení, ods. 1, pís. a)
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (podle čl. 6, obecného nařízení, ods. 1, pís. b)
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce (podle čl. 6, obecného nařízení, ods. 1, pís. c)
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů (podle čl. 6, obecného nařízení, ods. 1, pís. f)

 

3.     Zpracování zvláštní kategorie osobních údajů

Správce zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů subjektů údajů, a to vždy pouze na základě zákonného zmocnění a v souladu s čl. 9, obecného nařízení, případně na základě souhlasu zákonného zástupce.

4.      Členění osobních údajů podle důvodu zpracování

4.1     Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce

V některých případech zpracovává správce osobní údaje, aby zajistil ochranu svých práva právem chráněných zájmů, případně práv a právem chráněných zájmů dalších subjektů. Takové zpracování může správce provádět bez souhlasu subjektu údajů. Existenci oprávněného zájmu správce vždy pečlivě posuzuje.

Mezi takové zpracování patří:

 • údaje nezbytné k ochraně zdraví při školních činnostech,
 • zveřejňování dětských prací – žákovských děl, textů, audiovizuálních děl podle autorského zákona včetně audiovizuálních záznamů reportážní povahy za podmínky, že zákonný zástupce prokazatelně nevyjádřil svůj nesouhlas s takovým úkonem vzhledem k zvláštnímu důrazu na ochranu práv dítěte – žáka,
 • sestavování žáků do pracovních skupin, tříd pro účely plnění ŠVP,
 • sdělení zákonných zástupců o osobách je zastupujících v např. při vyzvedávání dítěte ze školy v průběhu vyučování, sdělenío nepřítomnosti žáka na vyučování a účasti na ostatních akcích školy,
 • využití komunikačního kanálu pro předávání informací zákonnému zástupci, včetně přístupu do elektronických systémů.

 
4.2     Zpracování osobních údajů na základě smluvních podmínek

Správce zpracovává osobní údaje žáků, které jsou nezbytné pro plnění smluvních podmínek smlouvy. Sem patří například:

 • stravování žáků,
 • organizace ozdravných pobytů, lyžařských kurzů zahraničních zájezdů mimo školní vzdělávací program,
 • zájmová činnost.

 
4.3     Zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu subjektů údajů

Správce zpracovává osobní údaje na základě uděleného souhlasu v těchto případech:

 • předávání osobních údajů organizátorovi akce nebo poskytovateli služeb při organizaci výletů a dalších mimoškolních akcích, pokud tyto akce nejsou součástí školních osnov (povinné),
 • zveřejňování osobních údajů v rámci prezentace školy (s ohledem na přiměřenost zpracování, množství a provázanost osobních údajů),
 • psychologické, lékařské a jiné průzkumy a testování mezi žáky a jiné formy (slovní) hodnocení žáků, jejichž součástí by bylo uvedení osobních údajů žáka.

 

5.      Zpracování osobních údajů v jednotlivých informačních systémech

Mzdy a personalistika (Velikost: 205.21 kB)

Pedagogická dokumentace (Velikost: 168.71 kB)

Školní poradenské pracoviště (Velikost: 157.16 kB)

Školní matrika (Velikost: 158.02 kB)

Školní družina (Velikost: 158.26 kB)

Školní jídelna (Velikost: 156.09 kB)

Školní knihovna (Velikost: 150.74 kB)

Speciální televizní systém (Velikost: 137.87 kB)

Informace o zpracování osobních údajů (Velikost: 169.68 kB) 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.