Kotva
Bakaláři

 
 
Rozvrhy
Rozvrhy hodin
Počítadlo návštěvnosti
Online:
1
Dnes:
9
Posledních 7 dní:
1656
Posledních 30 dní:
10301
Celkem:
251892

Školská rada


Školská rada je orgán, který umožňuje rodičům a pedagogům podílet se společně se zřizovatelem na správě školy.
 

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Předseda školské rady Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská
Místopředseda školské rady Mgr. Alexandra Narwa
Zástupci zřizovatele Mgr. Stanislav Boloňský, Petr Macoun MBA, Petra Kazdová DiS,
Zástupci zákonných zástupců žáků Mgr. et Mgr. Lucie Čelíkovská, Vladimíra Drdová, Mgr. Alexandra Narwa,
Zástupci pedagogického sboru Mgr. Dita Hegerová, Mgr. Marie Kubánková, Marie Zapletalová

 

KONTAKT

skolska.rada@zszb.cz
 

KOMPETENCE ŠKOLSKÉ RADY

Kompetence školské rady stanovují (paragraf) 167 a 168 zákona č. 561/ 2004 Sb. (školský zákon).

Školská rada mj. schvaluje výroční zprávu školy, školní řád, pravidla hodnocení žáků, vyjadřuje se k návrhům vzdělávacích programů, projednává rozpočet školy a inspekční zprávy, podílí se na koncepci dalšího rozvoje školy a v neposlední řadě může podávat vlastní podněty vedení školy i zřizovateli.

Jejím úkolem naopak není řešit okamžitě provozní a organizační problémy školy. Podle zákona se má scházet minimálně dvakrát do roka. Roztocká školská rada se schází obvykle šestkrát až osmkrát do roka.

 

JEDNACÍ ŘÁD

Jednací řád platný od 3. 1. 2016 (Velikost: 195.74 kB)

 

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ