Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
EDUROAM

 
 

Školská rada


Školská rada je orgán, který umožňuje rodičům a pedagogům podílet se společně se zřizovatelem na správě školy.
 

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Předseda školské rady Petra Kazdová DiS
Místopředseda školské rady Mgr. Stanislav Boloňský
Zástupci zřizovatele Vladimíra Drdová,
Mgr. Stanislav Boloňský,
Mgr. Martin Matas
Zástupci zákonných zástupců žáků Petra Kazdová DiS,
Kateřina Kuncová,
Mgr. Petr Nohel Ph.D.
Zástupci pedagogického sboru Mgr. Monika Bromovská,
Mgr. Dita Hegerová
Mgr. Veronika Šporclová Ph.D.

 

KONTAKT

skolska.rada@zszb.cz
 

 

KOMPETENCE ŠKOLSKÉ RADY

Kompetence školské rady stanovují (paragraf) 167 a 168 zákona č. 561/ 2004 Sb. (školský zákon).

Školská rada mj. schvaluje výroční zprávu školy, školní řád, pravidla hodnocení žáků, vyjadřuje se k návrhům vzdělávacích programů, projednává rozpočet školy a inspekční zprávy, podílí se na koncepci dalšího rozvoje školy a v neposlední řadě může podávat vlastní podněty vedení školy i zřizovateli.

Jejím úkolem naopak není řešit okamžitě provozní a organizační problémy školy. Podle zákona se má scházet minimálně dvakrát do roka. Roztocká školská rada se schází obvykle šestkrát až osmkrát do roka.

 

JEDNACÍ ŘÁD

Jednací řád platný od 3. 1. 2016 (Velikost: 195.74 kB)

 

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

Zápis z jednání 31. 8. 2021 (Velikost: 0.97 MB)

Zápis z jednání 10. 6. 2021 (Velikost: 773.49 kB)

Zápis z jednání 20. 4. 2021 (Velikost: 952.53 kB)

Zápis z jednání 16. 2. 2021 (Velikost: 1.35 MB)

Zápis z jednání 8. 12. 2020 (Velikost: 1.28 MB)

Zápis z jednání 15. 10. 2020 (Velikost: 259.78 kB) 

Zápis z jednání 15. 9. 2020 (Velikost: 467.42 kB)

další na vedlejší stránce zde