Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
EDUROAM

 
 

Přijímací řízení v roce 2021

Vloženo: 13.11.2020 | Zobrazeno: 541x |

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. Podáním dvou přihlášek vzniká uchazeči nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech (tzn. podá-li uchazeč jednu přihlášku na maturitní obor a druhou např. na obor s výučním listem, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou).

Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky (zkoušku však přesto může konat pouze dvakrát). Všechny školy, na které uchazeč podal přihlášku do oboru vzdělání, u nichž je jednotná přijímací zkouška nedílnou součástí kritérií pro přijímaní uchazečů, obdrží od Centra výsledky této zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %).

vykricnikV souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. 


V letošním školním roce se změnily podmínky přijímacího řízení na střední odborné školy pro školní rok 2021/2022.

Ředitel školy rozhodne, zda bude zkouška jednotná, řízená službou Cermatu a nebo zvolí školní přijímací zkoušku.

Na gymnázia zůstává jednotná přijímací zkouška (CERMAT), a to jak na osmiletá, tak na čtyřletá gymnázia.

Více informací najdete na 

 https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky?highlightWords=jak+tento+rok+prob%C4%9Bhnou+p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD


Účastníci jednotné přijímací zkoušky se budou muset u zkoušky prokázat negativním testem na COVID (neinvazivní preventivní POC antigenní či neinvazivní preventivní RT-PCR) provedeným v posledních 7 dnech před konáním zkoušky.
V případě neprokázání se testem bude žák konat zkoušku v náhradním termínu, stejně jako v případě testu pozitivního. V případě pozitivního výsledku je nutné kontaktovat praktického lékaře a absolvovat konfirmační RT-PCR.

Testy bude provádět základní škola žáka, která bude i vystavovat potvrzení. 
Zájemci o testování v se nahlásí svým třídním učitelům.
Termín testování je čtvrtek 29. dubna 2021 a v pátek 30. dubna 2021 (podrobné informace u tířdního učitele).

Alternativou je test ze zdravotnického zařízení či doklad o tom, že žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů.
Mimořádné opatření MZ (Velikost: 248.62 kB) (Velikost: 248.62 kB)


U zkoušky budou přítomna další povinná protiepidemická opatření – respirátory, dezinfekce, rozestupy či větrání prostorů.


Prosíme, dávejte na sebe pozor, nevystavujte se v týdnech před zkouškou riziku a test si včas zajistěte! 


Bc. Pavlína Mudrochová 
kariérní poradce