Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
EDUROAM

 
 

Informace o škole


Základní škola má v letošním školním roce 2020/2021 celkem 948 žáků ve 40 třídách, tj. 25 tříd 1. stupně ZŠ a 15 tříd 2. stupně ZŠ.

Ve školním roce 2020/2021 bylo do pěti prvních tříd přijato celkem 118 žáků – do žalovské školní budovy 41 žáků (třídy 1.A a 1.B), do roztocké školní budovy 76 žáků (třídy 1.C, 1.D a 1.E).

 

ročník 

počet tříd 

počet žáků (k 9. 9. 2020)

1. 

5

118

2.

5

114

3. 

5

126

4. 

5

122

5.

5

114

6. 

4

104

7. 

4

98

8.

4

90

 9.

3

62


V žalovské budově, Zaorálkova 1300, probíhá výuka v 1. – 5. ročníku,  je zde školní družina a jídelna.
V roztockých budovách, Školní náměstí 470 a ulice 17. listopadu, probíhá výuka v 1. – 9. ročníku, je zde i budova školní družiny a školní jídelny (v ulici 17. listopadu).

V průběhu povinné školní docházky může z kapacitních důvodu docházet ke slučování tříd. Kritéria a rozhodnutí je plně v kompetenci ředitelky školy.

Škola má celkem k dispozici 40 kmenových učeben, žalovskou a roztocké učebny informatiky, tři tělocvičny, dva výtvarné ateliéry a cvičnou kuchyň. Školní knihovna je v budově na Školním náměstí. K výuce tělesné výchovy a zájmovému vzdělávání je využíváno nově vybudované venkovní hřiště, dobře vybavené pro míčové hry a různé pohybové aktivity.

Výuka ve ŠD v roztocké budově je realizována ve vlastních hernách, které jsou účelně vybaveny, a v odpoledních hodinách i v kmenových učebnách. Žáci mají zajištěn prostor pro oddych a relaxaci. V žalovské budově je ŠD umístěna do kmenových tříd.

Bezbariérový přístup a pohyb v budově Roztoky je zajištěn osobním výtahem. Téměř ve všech učebnách je k dispozici dataprojektor propojený s počítačem učitele, v 21 učebnách je interaktivní tabule, vyučující mají pro výuku dostatečné množství pomůcek, které jsou postupně doplňovány.

Žáci k relaxaci o přestávkách využívají pingpongové stoly, které jsou umístěny v dostatečně prostorných chodbách.