Kotva
Bakaláři

 
 
Rozvrhy
Rozvrhy hodin
Počítadlo návštěvnosti
Online:
4
Dnes:
217
Posledních 7 dní:
2504
Posledních 30 dní:
10139
Celkem:
363153

Informace o škole


Základní škola má v letošním školním roce 2018/2019 celkem 894 žáků ve 37 třídách, tj. 25 tříd 1. stupně ZŠ a 12 tříd 2. stupně ZŠ.
Ve školním roce 2018/2019 bylo do pěti prvních tříd přijato celkem 128 žáků – do žalovské školní budovy 49 žáků (třídy 1.A a 1.B), do roztocké školní budovy 79 žáků (třídy 1.C, 1.D a 1.E).

 

ročník  počet tříd  počet žáků (k 3. 9. 2018)
1. 5 128
2. 5 117
3. 5 117
4. 5 127
5. 5 122
6. 4 96
7. 3 67
8. 3 71
9. 2 49V žalovské budově, Zaorálkova 1300, probíhá výuka v 1. – 3. ročníku,  je zde školní družina a jídelna.
V roztocké budově, Školní náměstí 470, probíhá výuka v 1. – 9. ročníku, patří k ní i budova školní družiny a školní jídelny v ulici 17. listopadu.

V průběhu povinné školní docházky může z kapacitních důvodu docházet ke slučování tříd. Kritéria a rozhodnutí je plně v kompetenci ředitelky školy.

Škola má celkem k dispozici 37 kmenových učeben, dvě učebny informatiky, tři tělocvičny, výtvarný ateliér a cvičnou kuchyň. Školní knihovna je v budově na Školním náměstí a slouží zároveň také jako učebna pro výuku. K výuce tělesné výchovy a zájmovému vzdělávání je využíváno nově vybudované venkovní hřiště, dobře vybavené pro míčové hry a různé pohybové aktivity.

Výuka ve ŠD je realizována ve vlastních hernách, které jsou účelně vybaveny, a v odpoledních hodinách i v kmenových učebnách. Žáci mají zajištěn prostor pro oddych a relaxaci.

Bezbariérový přístup a pohyb v budově Roztoky je zajištěn osobním výtahem. Téměř ve všech učebnách je k dispozici dataprojektor propojený s počítačem učitele, v 18 učebnách je interaktivní tabule, vyučující mají pro výuku dostatečné množství pomůcek, které jsou postupně doplňovány.

Žáci k relaxaci o přestávkách využívají pingpongové stoly, které jsou umístěny v dostatečně prostorných chodbách.