Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Průběh zápisu


Zápis do 1. třídy ZŠ je společenskou událostí pro dítě i pro rodiče. Nemáte se čeho obávat.

  • přineste si s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a žádost o přijetí
  • k předčasnému nástupu do školy je potřeba doporučující posouzení z PPP; dítě musí být fyzicky, psychicky i sociálně vyzrálé

 

Samotný zápis probíhá hravou formou, rozhovorem s paní učitelkou.


1. Představení – jméno, příjmení, adresa

Dítě se představí, řekne, kde bydlí.


2. Vyprávění podle obrázků, popis obrázků

Dítě vypráví samostatně nebo s pomocí návodných otázek příběh podle obrázků, paní učitelka sleduje, zda vyslovuje správně všechny hlásky. Pokud je výslovnost špatná, doporučíme návštěvu logopedie.

Správná výslovnost je velice důležitá pro výuku čtení a psaní.


3. Znalost barev

Na obrázcích nebo pastelkách dítě poznává různé barvy.


4. Znalost geometrických tvarů

Na připravených modelech geometrických tvarů rozpoznává čtverec, trojúhelník, kruh a obdélník.


5. Správné překreslování tvarů, držení tužky

V pracovním listě postupně vypracovává s paní učitelkou jednotlivé úkoly. Překresluje správně křivou i rovnou čáru, shluk teček a další předkreslené tvary. Paní učitelka pozoruje správné držení tužky – špetkovité držení (mezi palcem a ukazováčkem tak, aby prostředník tužku podpíral zespod a konec tužky směřoval k rameni). Při špatném držení paní učitelka prodiskutuje s rodičem a ukáže dítěti.


6. Kresba postavy

Děti mají samostatně nakreslit postavu – většinou tatínka, maminku, pána. Záleží na jejich rozhodnutí.


7. Básnička, písnička

Na závěr děti zarecitují básničku či zazpívají písničku, kterou si připravily na tento den.Pro jednodušší vstup do základního vzdělání (do 1. třídy) by dítě mělo umět:

  • samostatně se oblékat a obouvat

  • udržet pozornost, mělo by se dokázat soustředit alespoň čtvrt hodiny a zvládnout dokončit práci.

  • pozdravit, poděkovat, požádat o něco

  • dodržovat základní hygienu

  • umět se najíst lžící i příborem

  • vystřihovat jednoduché tvary

  • mít číselnou představu do 5