Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Termíny přijímacích zkoušek


Podání přihlášky

- nejpozději 1. března 2021.

- obor s talentovými zkouškami - do 30. listopadu 2020

Talentové zkoušky:

leden 2021 

Jednotná přijímací zkouška:

čtyřleté obory:

1. termín                pondělí 12. dubna 2021

2. termín                úterý    13. dubna 2021

 

obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín                středa  14. dubna 2021

2. termín                čtvrtek 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory:

1. termín               středa  12. května 2021

2. termín               čtvrtek 13. května 2021

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.