Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
EDUROAM

 
 

Přihlášky


-vzor: viz 1 strana a 2 strana   -   Návod na vyplnění přihlášky (Velikost: 339.19 kB)

Přihlášku v případě 7. a 9. ročníků si žák vyzvedne u kariérové poradkyně pro 2. stupeň Bc. Pavlíny Mudrochové pavlina.mudrochova@zszb.cz.
Přihlášku v případě 5. ročníku si žák vyzvedne u zástupkyně pro I. stupeň ZŠ Mgr. Šárky Kovaříkové sarka.kovarikova@zszb.cz.

Žák dostává dvě přihlášky (2 vydání = 2 střední školy nebo 2 obory jedné SŠ).

Přihláška bude již předtištěna - osobní údaje, známky za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

Zkontrolujte si správnost údajů.

 

Doplňte na obě přihlášky, ve stejném pořadí název, adresu 1. střední školy nebo víceletého gymnázia a obor vzdělání (zjistíte na www stránkách vybrané školy) a pak 2. střední školy nebo víceletého gymnázia, obor vzdělání. IZO a obor vzdělání střední školy nebo víceletého gymnázia si uchovejte, po přijetí je potřeba oznámit ho třídnímu učiteli ZŠ.

Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělání vyplní lékař, pokud je to v požadavcích vybrané SŠ.

Žáci se SVP (speciálně vzdělávací potřeby) spolu s přihláškou odevzdávají doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) - úprava podmínek přijímacího řízení (např. delší časový úsek, úprava učebny, atd).

Uchazeč o studium v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. V takovém případě má pak uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku na obor, jehož součástí je JPZ, koná zkoušku pouze jednou.

Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky. Jednotné testy však může konat maximálně dvakrát.