Kotva
Bakaláři

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 
DofE

 
 
SCIO

 
 

Přihlášky


-vzor: viz 1 strana a 2 strana   -   Návod na vyplnění přihlášky (Velikost: 339.19 kB)

Přihlášku v případě 7. a 9. ročníků si žák vyzvedne u kariérové poradkyně pro 2. stupeň Bc. Pavlíny Mudrochové pavlina.mudrochova@zszb.cz.
Přihlášku v případě 5. ročníku si žák vyzvedne u zástupkyně pro I. stupeň ZŠ Mgr. Šárky Kovaříkové sarka.kovarikova@zszb.cz.

Žák dostává dvě přihlášky (2 vydání = 2 střední školy nebo 2 obory jedné SŠ).

Přihláška bude již předtištěna - osobní údaje, známky za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

Zkontrolujte si správnost údajů.

 

Doplňte na obě přihlášky, ve stejném pořadí název, adresu 1. střední školy nebo víceletého gymnázia a obor vzdělání (zjistíte na www stránkách vybrané školy) a pak 2. střední školy nebo víceletého gymnázia, obor vzdělání. IZO a obor vzdělání střední školy nebo víceletého gymnázia si uchovejte, po přijetí je potřeba oznámit ho třídnímu učiteli ZŠ.

Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělání vyplní lékař, pokud je to v požadavcích vybrané SŠ.

Žáci se SVP (speciálně vzdělávací potřeby) spolu s přihláškou odevzdávají doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) - úprava podmínek přijímacího řízení (např. delší časový úsek, úprava učebny, atd).

Uchazeč o studium v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. V takovém případě má pak uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku na obor, jehož součástí je JPZ, koná zkoušku pouze jednou.

Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky. Jednotné testy však může konat maximálně dvakrát.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.