Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
EDUROAM

 
 

Přijímací řízení na SŠ a víceletá gymnázia


Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou, toho se JPZ týká) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Pro úspěšný průběh přijímacího řízení je třeba:

  • Zkontrolovat termíny podání přihlášek
  • Vyzvednou, vyplnit a podat přihlášku
  • Absolvovat talentovou nebo jednotou přijímací zkoušku pro některé obory
  • Vyzvednout a odevzdat zápisový lístek