Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Pronájem prostor školy


Kontakt: +420 601 183 480; e-mail: katerina.pislova@zszb.cz

Žádost k pronájmu zde (Velikost: 145.86 kB).

CENY NÁJMŮ PROSTOR ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020:

PRONAJÍMANÝ PROSTOR CENA PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE CENA PRO JINÉ ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
školní rok 2019/2020 cena základní cena po slevě 20%
  (pro veřejnost, společnosti a fyzické osoby) (organizace podporované městem)
  Kč bez DPH/Hod. Kč bez DPH/Hod.
ROZTOKY    
VELKÁ TĚLOCVIČNA 340,00 Kč 272,00 Kč
MALÁ TĚLOCVIČNA - Multifunkční sál 220,00 Kč 176,00 Kč
FITNESS 110,00 Kč 88,00 Kč
UČEBNA 110,00 Kč 88,00 Kč
ZASEDACÍ SÍŇ 135,00 Kč 108,00 Kč
VENKOVNÍ HŘIŠTĚ 110,00 Kč 88,00 Kč
ŠKOLNÍ JÍDELNA 175,00 Kč 140,00 Kč
LEZECKÁ STĚNA 70,00 Kč 56,00 Kč
 ŽALOV    
 TĚLOCVIČNA  180,00 Kč  144,00 Kč
UČEBNA 110,00 Kč  88,00 Kč


Pronájem pódia : 2 000,00 Kč + DPH (technická správa : 200,00 Kč/hod. + DPH,
IT správa: 250,00 Kč/hod. + DPH).
Sleva 20 % se poskytuje neziskovým organizacím, podporovaným městem Roztoky. Jejich
seznam je na
https://www.roztoky.cz/userfiles/file/DOTACE%20A%20GRANTY/2019/SeznamNeziskov
ychOrganizaci2019.pdf

Stanovení sazby DPH:

Prostor Činnost  Sazba DPH  Příklady
Vnitřní sportoviště
(tělocvična Žalov, fitness centrum R, multifunkční sál R, velká tělocvična R)
Poskytnutí služeb úzce souvisejících se sportem a tělovýchovou
(činnosti sportovní a pohybové …)
0 % tělocvik, míčové hry
volejbal, aerobic,
fitness, squash
Vnitřní sportoviště
(tělocvična Žalov, fitness centrum R, multifunkční sál R, velká tělocvična R)
Krátkodobý nájem
(činnosti v rámci odpočinku a zábavy...)
21 % módní přehlídky, ples,
prodejní akce,
dobročinný bazar,
šachy, sportovní bridž
Venkovní sportoviště
(venkovní hřiště + lezecká stěna)
Pronájem pozemku
(nejedná se o stavbu) § 56a.
+ poskytnutí služby - §61 d)
0 % Fotbal, míčové hry,
fyzické lezení po
stěně …
Ostatní vnitřní prostory
(učebna, jídelna, zasedací místnost, …)
Krátkodobý nájem 21 % jazykový kurz či
autoškola, šachy,
schůze družstva, spol.
akce, setkání…


V ceně nájemného jsou již započítány režijní náklady (vodné, stočné, elektřina a náklady na teplo).
Nájem se počítá na 1 hodinu (60 minut) kromě lezecké stěny.
Neziskovými organizacemi jsou myšleny organizace a spolky, které od města Roztoky obdržely dotaci na činnost
nebo grant na akci, nebo příspěvkové organizace města.
Pro jiné zájmové organizace bude k nájmu připočteno 21% DPH.
Při objednávce 100 a více pronajatých hodin bude započítána sleva z celkové částky ve výši 20%.

Roztoky, dne 1. 9. 2019