Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Kritéria pro přijetí žáků do ZŠ pro školní rok 2019/2020


Kapacita základní školy – 1000 žáků

 

Řádný termín nástupu do základní školy je k 1. 9. 2019. O přijetí dítěte v jiném než řádném termínu zápisu do 1. třídy ZŠ může být rozhodnuto ředitelkou školy v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku. Pokud překročí počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání volnou kapacitu ZŠ, budou žáci přijímáni dle kritérií ředitelky školy.

 

Ředitelka základní školy oznamuje kritéria pro přijímání žáků do ZŠ:

 

  1.       Dítě s trvalým pobytem v Roztokách a Úholičkách
  2.       Dítě s odkladem povinné školní docházky
  3.       Dítě narozené 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013
  4.       Dítě narozené po 1. 9. 2013
  5.       Dítě, které nepatří do spádové oblasti základní školy

 

Postup v případě rovnosti pořadí u dětí ze spádové oblasti:

 

Kritéria jsou stanovena na základě Doporučení veřejné ochránkyně práv – rozhodování o přijetí k základnímu vzdělávání. Pokud by došlo k překročení kapacity, bude ředitelka postupovat dle doporučení veřejné ochránkyně práv, a to pomocí transparentního losování za přítomnosti zákonných zástupců dětí. Termín případného losování bude zveřejněn ve vývěsce školy a na webu.