Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
EDUROAM

 
 


Co umět před zahájením školní docházky

  • Pro jednodušší vstup do základního vzdělání (do 1. třídy) by dítě mělo umět:
  • samostatně se oblékat a obouvat
  • udržet pozornost, mělo by se dokázat soustředit alespoň čtvrt hodiny a zvládnout dokončit práci.
  • pozdravit, poděkovat, požádat o něco
  • dodržovat základní hygienu
  • umět se najíst lžící i příborem
  • vystřihovat jednoduché tvary
  • mít číselnou představu do 5

 

Průběh zápisu - ukázka prezenčního zápisu, který v tomto roce 2021 není možný. Zápis do 1. třídy pro šk.rok 2021/2022 je bez přítomnosti dítěte ve škole, formou registrace 

Zápis do 1. třídy ZŠ je společenskou událostí pro dítě i pro rodiče. Nemáte se čeho obávat.

Samotný zápis probíhá hravou formou, rozhovorem s paní učitelkou.

1. Představení – jméno, příjmení, adresa

Dítě se představí, řekne, kde bydlí.


2. Vyprávění podle obrázků, popis obrázků

Dítě vypráví samostatně nebo s pomocí návodných otázek příběh podle obrázků, paní učitelka sleduje, zda vyslovuje správně všechny hlásky. Pokud je výslovnost špatná, doporučíme návštěvu logopedie.

Správná výslovnost je velice důležitá pro výuku čtení a psaní.


3. Znalost barev

Na obrázcích nebo pastelkách dítě poznává různé barvy.


4. Znalost geometrických tvarů

Na připravených modelech geometrických tvarů rozpoznává čtverec, trojúhelník, kruh a obdélník.


5. Správné překreslování tvarů, držení tužky

V pracovním listě postupně vypracovává s paní učitelkou jednotlivé úkoly. Překresluje správně křivou i rovnou čáru, shluk teček a další předkreslené tvary. Paní učitelka pozoruje správné držení tužky – špetkovité držení (mezi palcem a ukazováčkem tak, aby prostředník tužku podpíral zespod a konec tužky směřoval k rameni). Při špatném držení paní učitelka prodiskutuje s rodičem a ukáže dítěti.


6. Kresba postavy

Děti mají samostatně nakreslit postavu – většinou tatínka, maminku, pána. Záleží na jejich rozhodnutí.


7. Básnička, písnička

Na závěr děti zarecitují básničku či zazpívají písničku, kterou si připravily na tento den.