Kotva
Bakaláři

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 
DofE

 
 
SCIO

 
 

Školské poradenské pracoviště


ŠKOLNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY TÝMEM PORADENSKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

 

Štěstí

Podpora

Pomoc

 

Školní poradenské pracoviště považujeme za naprosto nezbytnou součást naší školy. Jsme tu od toho, abychom pomohli překonat mnohé překážky, které mohou naše žáky v průběhu školního života potkat. Ať už se jedná o problémy ve škole, osobní těžkosti nebo otázky týkající se školní budoucnosti, náš skvělý tým školního poradenského pracoviště je připraven Vás vyslechnout, podpořit a pomoc.

 

OBLASTI PODPORY A POMOCI

 

Obrátit se na nás můžou rodiče, pokud se domnívají, že jejich dítě má jakékoliv problémy ve vyučování nebo v kolektivu vrstevníků.

Jsme Vám k dispozici i v náročných situacích, které mohou být osobnější, ale mohou ovlivnit studijní výkony, školní úspěšnost nebo chování žáka.

S žáky se potkáváme i v rámci třídnických hodin nebo při práci s třídními kolektivy. Pomáháme s adaptací na školní prostředí i s přechodem na 2. stupeň. Realizujeme aktivity zaměřené na zjišťování třídního klimatu, posilujeme pozitivní vrstevnické vztahy, budujeme bezpečné klima.

 

CÍLE NAŠÍ PRÁCE

 

Hlavním cílem práce celého školního poradenského pracoviště je bezpečí a pohoda našich žáků. Ať už to zahrnuje pomoc při zvládání učiva nebo pomoc ve vztazích s vrstevníky.

Obecně lze cíle shrnout do několika klíčových bodů:

 

  •          Podpora emocionálního a duševního zdraví – poskytování prostoru a nástrojů pro zvládání emocionálních výzev, techniky zvládání stresu, podpora wellbeingu a prevence psychických problémů

 

  •          Školní rozvoj – pomoc a podpora žákům pro zlepšování školních dovedností, řešení nejrůznějších učebních obtíží a dosahování školních cílů

 

  •          Podpora sociálních dovedností – rozvoj komunikačních a dalších dovedností, nástroje pro zvládání konfliktů, podpora spolupráce

 

  •          Kariérní poradenství – pomoc žákům při plánování kariérního růstu a rozhodování ohledně vzdělávacích a profesních cest

 

  •          Prevence rizikového chování – poskytování informací a podpory pro prevenci sociálně nežádoucích jevů a projevů v chování, prevence šikany, prevence látkových i nelátkových závislostí, podpora bezpečného a zdravého životního stylu

 

  •          Inkluze a podpora různorodosti – budujeme prostředí, které je otevřené, bezpečné a respektující pro všechny

 

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 

Veškeré služby školního poradenského pracoviště poskytujeme na základě souhlasu zákonných zástupců.

 

Souhlasu není potřeba:

  •          Krizová intervence – první kontakt s žákem, který sám pomoc vyhledá
  •          Při podezření na týrané, zneužívané a zanedbávané dítě
  •          V případě ohrožení duševního nebo tělesného zdraví a bezpečí žáka nebo osob v jeho okolí

 

PREVENTIVNÍ AKTIVITY

 

Pracovníci školního poradenského pracoviště připravují různorodé aktivity, které jsou v souladu s preventivním programem školy (k nahlédnutí na webových stránkách) a jejichž účelem je prevence rizikového chování.

Třídní učitelé, případně konkrétní pracovníci ŠPP, o těchto aktivitách zákonné zástupce informují a rodiče mohou být požádáni o udělení souhlasu či nesouhlasu s účastí dítěte na konkrétní aktivitě či akci.

 

TÝM ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

 

1)      Vedoucí školního poradenského pracoviště, metodik prevence – Mgr. Sabine Cvejn Malá

2)      Speciální pedagog – Mgr. Lucie Mošnerová, Mgr. Valerie Čermáková, Jitka Kejmarová, Mgr. Lucie Měchurová

3)      Kariérové poradenství – Mgr. Barbora Holá, DiS.

4)      Výchovný poradce pro 1. stupeň – Mgr. Anna Jirkovská

5)      Výchovný poradce pro 2. stupeň – Mgr. Lucie Mošnerová

6)      Školní psycholog – Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.