Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Termín zápisu


Dne 9. 3. 2020 od 8:00 bude otevřena registrace k zápisu do 1. ročníků ZŠ pro školní rok 2020/2021. Registrace bude uzavřena dne 27. 3. 2020 v 20:00.

Zápisy se konají 1. dubna 2020 v roztocké budově ZŠ Zdenky Braunerové na Školním náměstí 470.

Zápis do 1. třídy ZŠ je společenskou událostí pro dítě i pro rodiče. Nemáte se čeho obávat.

  • přineste si s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a žádost o přijetí
  • pokud rodič žádá o odklad školní docházky, vezme si s sebou žádost o odklad školní docházky, doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a doporučující posouzení odborného lékaře
  • k předčasnému nástupu do školy je potřeba doporučující posouzení z PPP; dítě musí být fyzicky, psychicky i sociálně vyzrálé