Kotva
Bakaláři

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 
DofE

 
 
SCIO

 
 

Úřední deska


Základní škola Zdenky Braunerové Roztoky, příspěvková organizace

Školní náměstí 470, 252 63 Roztoky

 

Právnická osoba vykonává činnost školy a těchto školských zařízení

příspěvková organizace

 

Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol

od 1.1. 2003, č.j.: 17 005/ 03-21

70854963
IZO 000 241 610 základní škola
  113 900 155 školní družina
  102 738 921 školní jídelna

 


Zřizovatel

Město Roztoky, Náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky

IČ: 00241610


Základní škola

poskytuje základní vzdělávání v souladu s § 44 až 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.


Školní družina

poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.


Školní  jídelna

zabezpečuje školní stravování dětí v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy a zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců organizace v souladu ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy.

 

platby:

běžný účet školy: 168423744/0300 ČSOB
(dobrovolný příspěvek škole 168423744/0300, variabilní symbol 0000)

číslo účtu: 189089095/0300 - platba stravného Roztoky

číslo účtu: 298903762/0300 - platba stravného Žalov

číslo účtu: 298903826/0300 - platba stravného Cihelna

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.