Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Termín zápisu


Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
 
jak jsme Vás již informovali, z nařízení MŠMT došlo k opatřením, které se týkají úprav průběhu zápisu k povinné školní docházce.   
Z tohoto důvodu budou zápisy do Základní školy Zdenky Braunerové probíhat pomocí registrace na adrese https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zszb/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#  
Registraci bude možné provést od 01.04.2020 do 30.04.2020. Po odeslání vyplněného formuláře Vám přijde potvrzovací email s registračním číslem a odkaz s formulářem ke stažení. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a doručit do školy. 
 
Možnosti doručení jsou následující:
1. Osobní předání do okénka vedle hlavního vchodu do budovy školy na Školním náměstí denně  9 - 12 hod.
2. Do schránky na budově ZŠ (u hlavního vchodu na Školním náměstí).
3. Přílohou v mailu na adresu info@zszb.cz. Tuto možnost lze využít pouze v případě, že disponujete elektronickým podpisem.
4. Datovou schránkou, máte-li ji jako fyzická osoba. Datová schránka ZŠ Zdenky Braunerové je wygmr3b
 
Mnozí z Vás se již registrovali pomocí formuláře na stránkách naší školy, kde si pravděpodobně stáhli i formulář s žádostí o přijetí, či si ho přinesli ze školky. Tato registrace, stejně jako formulář s žádostí o přijetí nebude v tomto školním roce platit. Prosíme proto o vytvoření nové registrace na výše uvedeném odkazu (aplikace.zápisyonline).