Kotva
Bakaláři

 
 
Rozvrhy
Rozvrhy hodin
Počítadlo návštěvnosti
Online:
1
Dnes:
173
Posledních 7 dní:
2345
Posledních 30 dní:
9672
Celkem:
267205

Školní metodik prevence


MGR. VÁCLAVA KOPECKÁ - ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

 • Koordinuje tvorbu a kontroluje realizaci preventivního programu školy
 • Koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů
 • Metodicky vede učitele v oblasti prevence
 • Koordinuje vzdělávání pedagogů v oblasti prevence
 • Koordinuje aktivity zaměřené na integraci žáků – cizinců
 • Koordinuje spolupráci školy s dalšími institucemi a metodikem prevence v PPP
 • Vede písemné záznamy o své činnosti a navržených opatřeních
 • Prezentuje výsledky preventivní práce školy, získává odborné zkušenosti
 • Vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracujících institucí
 • Vyhledává rizikové žáky, poskytuje jim a rodičům poradenské služby, zajišťuje péči odborného pracoviště
 • Spolupracuje s třídními učiteli na zachycování varovných signálů s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivců a tříd

Minimální preventivní program 2018/19 k nahlédnutí zde (Velikost: 423.77 kB)

Mgr. Václava Kopecká

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

E-mail: vaclava.kopecka@zszb.cz