Kotva
Bakaláři

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 
DofE

 
 
SCIO

 
 

Projekty a dotace školní rok 2018/2019


Škola pro všechny II

Název projektu: OPVVV

částka: 3 142 181 ,00 Kč

Cíl projektu:
Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti 
Podporovat kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Podporovat společné vzdělávání:

  • osobnostní a sociální rozvoj pedagogů
  • vzdělávání v tématech souvisejících se společným vzděláváním
  • vzájemné učení škol a pedagogů a personální podpora škol

 


Centrum vzdělávání pro udržitelnou budoucnost

Název programu: OPVVV

částka: 284 900,00 Kč na didaktické pomůcky

Škola je partnerem projektu
Cílem je rozvoj kompetencí učitelů v rámci jejich vzájemné spolupráce tak, aby dokázali vést žáky ve výuce k porozumění přírodních zákonitostí s ohledem na integraci poznatků z oborů fyzika, chemie a biologie, včetně využití aparátu matematiky. Bude vytvářen soubor námětů, které umožní učitelům podporovat u žáků schopnost bádat v terénu a pozorovat organismy, tvořit i měřit v interiéru a vyhodnocovat přírodní jevy.
Podrobnosti (Velikost: 103.44 kB)


Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Roztoky, okres Praha - západ

Název programu: IROP 

částka: 5 196 955,00 Kč, 10% spoluúčast zřizovatele

Investiční akce: V projektu je navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k vybudování učeben - fyziky, ICT, cizí jazyky. Zajištění úprav v učebnách, posílení vnitřní konektivity internetu a úprava. Dojde ke zvýšení kvality výuky a podpoře volnočasového vzdělávání.
Podrobnosti (Velikost: 105.07 kB)

Plavání

Název programu: dotace MŠMT

částka: 30,00 Kč /km

Z dotace je hrazena doprava žáků 1. stupně na plavecký výcvik.
Podrobnosti (Velikost: 102.48 kB), Článek


Knižní bazárek III

Název programu: Grant město Roztoky

částka: 16 500,00 Kč

Podpora čtenářské gramotnosti žáků spojená s doprovodným programem.
Podrobnosti (Velikost: 130.24 kB)


Poznáváme zajímavosti evropských měst - Jazykový pobyt Malta

Název programu: Dar Letiště Praha a.s

částka: 106 000,00 Kč

Jazykové pobyty s výukou AJ (12 hodin)
Zvýšení úrovně jazykových schopností žáků, spolupráce se zahraničními lektory a zvýšení prestiže školy
Podrobnosti

Poznáváme zajímavosti evropských měst - Jazykový pobyt Vídeň

Název programu: Dar Letiště Praha a.s
částka: 50 000,00 Kč

Jazykové pobyty s výukou NJ (10 hodin)
Zvýšení úrovně jazykových schopností žáků, spolupráce se zahraničními lektory a zvýšení prestiže školy


Návštěva žáků z Polska - Skawina

Název programu: Město Roztoky

částka: 37 000,00 Kč

Dlouhodobá partnerská spolupráce se základními školami ve Skawině. Pobyt 18 žáků 5.ročníku, účast na výukových hodinách, poznávání reálií.


Poznáváme zajimavosti evropských měst - Poprad

Název programu: Město Roztoky

částka: 27 000,00 Kč

Výměnné pobyty žáků se slovenskými žáky ze ZS Poprad.


Příspěvek na rodilého mluvčího

Název programu: Letiště Praha a.s

částka: 115 000,00 Kč

Jazyková výuka rodilým mluvčím.


Přírodní učebna a bylinková zahrada

Název programu: Dobré sousedství

částka: 80 000,00 Kč

Vybudování přírodní učebny před novou budovou školy s vyvýšenými záhony na bylinky.Začínáme spolu

Název programu: Dobré sousedství

částka: 30 000,00 Kč

Adaptační kurz pro šesté ročníky.


Bezpečná škola

Název programu: Dotace Středočeský kraj

částka: 70 000,00 Kč

Projekt Bezpečná škola je zaměřen na dlouhodobou podporu programu pro třídní skupiny na předcházení a omezení výskytu jednotlivých forem rizikového chování, cílené na získávání informací a dovedností vedoucích ke změně postojů a snížení rizikového chování žáků naší školy.
Velkou pozornost chceme věnovat žákům 1. stupně, protože ty si škola může ještě postupně vychovat tak, aby pro žáky bylo standardní dodržování určitých norem a pravidel. Ale stejnou pozornost chceme věnovat i práci s rodiči, protože i ty si můžeme naklonit ke spolupráci. Nedílnou součástí je i péče o pedagogy a vzdělávání v oblasti primární prevence.
Podrobnosti (Velikost: 105.35 kB)


Řemeslo má zlaté dno III

Název programu: Přemyslovské Čechy-Malý přemyslovský měšec

částka: 5 000,00 Kč

Víkendový festival zaměřený na řemesla z počátku 19.století.


Muzikanti do škol

Název programu: TMF jsme pilotní školou

částka: 20 000,00 Kč

Muzikanti, pro cílovou skupinu mediálně známé osobnosti se schopností komunikace a interakce s dětmi dochází vždy do jedné konkrétní třídy, kde nahrazují na jednu hodinu učitele HV. Muzikant provází děti tvůrčím procesem - jak vzniká písnička a odbourává tak překážky a předsudky vůči aktivnímu hraní.
Pozvánka, Podrobnosti (Velikost: 4.37 MB)

Dary přírody

Název programu: Spolupráce se Středočeským muzeem

Projektová výuka s možností využití spolupráce s lektory Středočeského muzea.

 

Práce s třídním kolektivem

Název programu: ŠVP

Projekt zaměřený na práci s třídními kolektivy prostřednictvím třídnické hodiny v 6. a 7. ročníku.
Podrobnosti (Velikost: 81.44 kB)

Ovoce do škol

Název programu: Ovoce do škol

Určeno pro žáky 1. až 5. ročníků základních škol. Zdarma je dodáváno čerstvé ovoce a zelenina či 100% džusy.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.