Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
EDUROAM

 
 

Kariérní poradenství


Bc. Pavlína Mudrochová - KARIEROVÝ PORADCE

Školní kariérový poradce

  • podpora žáků základních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.
  • doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby
  • podpora žáků při volbě dalšího vzdělávání a při výběru povolání;
  • komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče; 
  • spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce ve školách
  • podpořa při vstupu na trh práce, realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti. 

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě