Kotva
Bakaláři

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 
DofE

 
 
SCIO

 
 

Školní psycholog


Informace o činnosti školního psychologa

Psychologické služby zajišťuje:

Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D (CV) (Velikost: 102.48 kB)

V době Po, Út, St , Pá

K zastižení na veronika.sporclova@zszb.cz +420 601 126 531, 315 559 563


S čím se na nás nejčastěji obracejí rodiče?

  • úzkostnost dítěte, strach ze školy, dítě si nevěří
  • dítě má problémy začlenit se do kolektivu spolužáků
  • dítě má vztahové či komunikační problémy s pedagogy (pedagogem)
  • dítě nezvládá nároky, které jsou na něj kladené
  • špatný prospěch, kázeňské přestupky
  • podpora pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
  • obavy rodičů, že dítě může užívat návykové látky
  • kariérové poradenství u žáků 8. či 9. třídy


Někdy se stává, že se na nás obracejí samy děti. Většinou nás kontaktují s problémy týkající se jejich pobytu ve škole, někdy nás děti vyhledají ve chvíli, kdy si nevědí rady se vztahy (v rodině, spolužáky, kamarády), nebo se ocitnou v náročné situaci, se kterou si samy nevědí rady. Je dobré vést děti od raného věku k tomu, že se svými problémy nemusí být samy, ale mohou se obrátit na někoho nestranného, kdo jim může pomoct. Proto prosíme, abyste vaše děti o působení psychologa ve škole informovali.


S dětmi i pedagogy se můžeme potkávat také v rámci práce se školními třídami (např. v rámci třídnických hodin, adaptačních či zážitkových kurzů, při zjišťování třídního klimatu pro posílení pozitivní atmosféry ve třídě, při zjišťování potřeb žáků či zpětné vazby na vyučovací proces, apod.) 


Občas nás jako první kontaktují pedagogové, kteří si všimnou změny v třídním klimatu, zaznamenají změnu v chování dítěte či nápadné zhoršení prospěchu žáka. Po dohodě s rodiči se poté domluvíme buď na individuální konzultaci s dítětem, případném psychologickém vyšetření (zhodnocení intelektu) nebo na práci s celým třídním kolektivem.


V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 v platném znění a dalšími právními předpisy je k činnosti školního psychologa nutný písemný souhlas zákonných zástupců dítěte
.


Jednotlivé aktivity, které jsou součástí Generálního souhlasu s činností školního psychologa, obdrželi zákonní zástupci k podpisu při třídních aktivech na počátku školního roku. Rozhodne-li se zákonný zástupce tento souhlas nepodepsat, nemá školní psycholog právo s dítětem pracovat.     


Individuální souhlas udělují školnímu psychologovi rodiče jednorázově na předtištěném formuláři, který obsahuje přesnou informaci o činnosti, kterou bude psycholog s dítětem vykonávat. Individuální souhlas rodičů je nezbytnou podmínkou pro individuální psychologické vyšetření dítěte, pro zařazení dítěte do dlouhodobé péče školního psychologa a pro jakékoli další  individuální aktivity s dítětem.


Zjištění psychologa o dítěti, která jsou výsledkem odborných činností podléhajících individuálnímu souhlasu rodičů, jsou sdělována výhradně rodičům dítěte. K poskytnutí ústní nebo písemné zprávy o dítěti vyučujícímu (např. třídnímu učiteli, výchovnému poradci, apod.) musí získat školní psycholog zvláštní souhlas rodičů/zákonných zástupců.


Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována v zamčené kartotéce v pracovně školního psychologa. Do dokumentace může nahlédnout pouze klient a/nebo jeho zákonní zástupci.


Doufáme, že působení školního psychologa bude pro Vás i Vaše děti přínosem.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.