Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
EDUROAM

 
 

Nahlédnutí do spisu


Nahlédnutí do spisu bude umožněno zákonným zástupcům 
dne 5. 5. 2021 od 14.00 do 16.00 hodin
v budově ZŠZB na Školním náměstí 470. 

Upozornění:

Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.