Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Termín zápisu


Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
 

zápis do 1. ročníku bude probíhat od 7. - 14. dubna 2021 v roztocké budově ZŠ Zdenky Braunerové na Školním náměstí 470, pravděpodobně bez přítomnosti žáků. O přesném průběhu zápisu vás budeme ještě podrobně informovat.

Potřebné dokumenty 

  • občanský průkaz, rodný list dítěte a žádost o přijetí
  • pokud rodič žádá o odklad školní docházky, vezme si s sebou žádost o odklad školní docházky, doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a doporučující posouzení odborného lékaře
  • k předčasnému nástupu do školy je potřeba doporučující posouzení z PPP; dítě musí být fyzicky, psychicky i sociálně vyzrálé