Kotva
Bakaláři

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 
DofE

 
 
SCIO

 
 

Speciální pedagog


1. Školní zralost 

- Konzultace pro rodiče předškolních dětí.

- Účast při zápisu dětí do prvních tříd. 

2. První a druhý stupeň ZŠ 

- Vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

- Speciálně pedagogická intervence, na doporučení pedagogů možná diagnostika čtení, psaní, počítání,  zrakového a sluchového vnímání a paměti, prostorové orientace, řeči,    pozornosti.

- Péče o žáky integrované, vedení dokumentace, jednorázové konzultace pro žáky.

- Pedagogická intervence u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

- Výuka předmětů speciálně pedagogické péče (individuální a skupinová reedukační a speciálně vzdělávací práce se žáky probíhá v průběhu dopoledního i odpoledního vyučování.

- Pomoc při tvorbě plánu pedagogické podpory ( 1.stupeň podpůrných opatření)

3. Konzultace pro učitele

- Pomoc při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

- Pomoc při tvorbě IVP, PLPP.

- Speciální kompenzační pomůcky, didaktické materiály.

- Pomoc při integraci žáků s podpůrnými opatřeními.

- Návštěvy v hodinách na žádost učitelů.

5. Konzultace s asistenty pedagoga

6. Konzultace s vedením školy, školním psychologem, výchovným poradcem, metodikem prevence

7. Konzultace pro rodiče

- Poradenství rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

- Doporučení další odborné péče.

- Průběžná komunikace s rodiči o reedukační, speciálně vzdělávací  

  práci a pedagogické intervenci s jejich dítětem.

8. Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry

- Konzultace jednotlivých případů integrovaných žáků se závažným smyslovým a tělesným postižením.

 

Mgr. Valerie Čermáková, Jitka Kejmarová, Mgr. Lucie Mošnerová
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

E-mail: valerie.cermakova@zszb.czjitka.kejmarova@zszb.czlucie.mosnerova@zszb.cz

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.