Kotva
Bakaláři

 
 
Rozvrhy
Rozvrhy hodin
Počítadlo návštěvnosti
Online:
4
Dnes:
199
Posledních 7 dní:
2495
Posledních 30 dní:
10136
Celkem:
363135

Pronájem prostor školy


Kontakt: +420 601 183 480; e-mail: pronajmy@zszb.cz

CENY NÁJMŮ PROSTOR ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019:

PRONAJÍMANÝ PROSTOR CENA PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE CENA PRO JINÉ ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
 TĚLOCVIČNA ŽALOV  165,00 Kč  275,00 Kč
 FITNESS CENTRUM ROZTOKY  110,00 Kč  165,00 Kč
 MULTIFUNKČNÍ SÁL ROZTOKY  220,00 Kč  275,00 Kč
 VELKÁ TĚLOCVIČNA ROZTOKY  275,00 Kč  440,00 Kč
 ZASEDACÍ SÍŇ  132,00 Kč  165,00 Kč
 UČEBNA  110,00 Kč  132,00 Kč
 ŠKOLNÍ JÍDELNA ROZTOKY  165,00 Kč  220,00 Kč
 VENKOVNÍ HŘIŠTĚ  110,00 Kč  132,00 Kč
 LEZECKÁ STĚNA  66,00 Kč
(do 18 let 20,00 Kč)
 110,00 Kč
(do 18 let 40,00 Kč)


Nájemné zahrnuje režijní náklady (vodné, stočné, elektřina a náklady na teplo).
Nájem se počítá na 1 hodinu (60 minut) kromě lezecké stěny.
Neziskovými organizacemi jsou myšleny organizace a spolky, které od města Roztoky obdržely dotaci
na činnost nebo grant na akci, nebo příspěvkové organizace města.
Pro jiné zájmové organizace bude k nájmu připočteno 21% DPH.
Při objednávce 100 a více hodin podnájmu bude započítána sleva z celkové částky podnájmu ve výši 20%.
Podnájem pódia – 2 000,00 Kč + DPH (technická správa – 200,00 Kč/hod. + DPH, IT správa – 250,00 Kč/hod. + DPH).

Roztoky, dne 1. 9. 2018