Kotva
Bakaláři

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 
DofE

 
 
SCIO

 
 

Projekty a dotace 2020/2021

Vloženo: 11.10.2020 | Zobrazeno: 19378x |

Škola pro všechny III     
 

Zahájení projektu: 1. 9. 2020

Ukončení projektu: 31. 8. 2021

Cíl projektu:

Personální podpora: speciální pedagog, školní psycholog, kariérový poradce
Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské gramotnosti a robotiky.
Podporovat kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.
Sdílení pedagogů, tandemová výuka, zahraniční stáže.

Osvětové a komunitní aktivity školy.

-----------------------------------------------

                          

                                                   

                                                  

Poznáváme zajímavosti evropských měst – Jazykové pobyty žáků

Příspěvek na rodilého mluvčího

Jazykové pobyty s výukou AJ 


Zvýšení úrovně jazykových schopností žáků, spolupráce se zahraničními lektory a zvýšení prestiže školy.
Výuka anglického jazyka rodilým mluvčím.

……………………………………………………………………………………………..

 

 

                                                   


Poznáváme zajímavosti evropských měst – Skawina  

Dlouhodobá partnerská spolupráce se základní školou ve Skawine v Polsku.

…………………………………………………………..

 

 

 

 

Poznáváme zajímavosti evropských měst – Poprad  

Výměnné pobyty žáků se slovenskými žáky ze základní školy v Popradě.

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

O2 Chytrá škola  www.o2chytraskola.cz

 

Zahájení projektu: 1. 9. 2020  

Ukončení projektu: 30. 6. 2021

Zvýšit virtuální bezpečí našich žáků a přispět k pozitivnímu školnímu klimatu a předcházet negativním dopadům využívání moderních technologií.

Získání potřebných kompetencí pro řešení problémů spojených s riziky moderních technologií.

Využívání metod kritického myšlení v mediální výchově a rozvoj komunikačních dovedností žáků.

Osvojení si účinných způsobů, jak rizikům internetu a komunikačních technologií předcházet a jak se ji bránit, kam se v případě hledání pomoci obrátit a jak se chovat vůči případným agresorům.

Probudit odpovědnost za vlastní chování ve virtuálním světě a pocit empatie s případnými oběťmi.

Uvědomit si a ukázat i druhou stránku prospěšnosti digitálních technologií například prostřednictvím workshopu Učím se vidět, Svoboda apod.

Co se nám podařilo v 1.ročníku dotačního programu O2 Chytrá škola

Trochu nás pozdržela první vlna pandemie, a tak jsme některé aktivity dokončily až v prosinci 2020.

Jsi nula! Řidičský průkaz internetového surfaře nebo Mediální bludiště byly programy určené žákům.

Rodičům našich žáků nabízíme i v letošním roce online videokurz, který se věnuje klíčovým tématům kybernetické bezpečnosti zpracovaný Univerzitou Palackého v Olomouci.

Vlastní tvorbou animačního programu E_bezpečí pro 4. a 5.ročníky naši pedagogové informují žáky o možných nástrahách a nebezpečí, které mohou „číhat“ na internetu.

Velmi pozitivně byla vnímána aktivita „Učím se vidět“ pro žáky 9.ročníku jako možná příprava a orientace v oblasti kariérového poradenství ve které pokračujeme i v letošním školním roce

Nadace O2 Chytrá škola nám nabídla i pomoc s internetovým připojením v sociálně slabších rodinách, kterou naše škola ráda využila pro distanční výuku.

 

Co nás čeká v projektu O2 Chytrá škola – 2.ročník

Po dvou měsíčním rozjezdu v novém školním roce jsme stihli zrealizovat několik setkání v klubu“ Roboti ve škole“ nyní začínáme rozbíhat online výuku tohoto klubu, který vede velký nadšenec a student ČVUT D.Červinka.

Pokračujeme v aktivitě Učím se vidět formou tandemové výuky v 9.ročníku a 7.ročníku ve výtvarné výchově společně s Attilou Zinčákem.

Po nástupu žáků do školy nás čeká několik prožitkových programů „Digiděti, Jsi nula! Připojená“ a rámci hudební výuky projekt „Muzikanti do škol“.

Vše má také připraveno p.uč. M.Bromovská pro své žáky v projektu „Svoboda“, který bude realizovat společně se zkušenou animátorkou a lektorkou M. Vondráškovou.
…-----------------------------------------------------------------------------------

         

Muzikanti do škol II

Hudebně vzdělávací projekt, který podporuje výuku hudební výchovy na ZŠ, umělecký rozvoj dětí a hledání jejich cest k aktivnímu hraní. V projektu Muzikanti do škol zveme profesionální muzikanty do školních lavic, aby sdíleli s žáky II. stupně své nadšení pro hudbu a muzicírování.

 

………………………………………………………………………………………..

 

                  

 

 

Učíme se venku

Zahájení projektu: 1. 8. 2020

Ukončení projektu: 31. 8. 2022

Cílem projektu je dokončení druhé venkovní dřevěné učebny s doplněním prvků pro učení venku a

výstavba zastíněného venkovního pódia před novou budovou školy.

……………………………………………………………….

 

Ovoce do škol

 

Určeno pro žáky základních škol. Zdarma je dodáváno čerstvé ovoce a zelenina či 100% džusy.

-----------------------------------------------------------

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Roztoky, okres Praha - západ

 

 

Modernizace učeben

V lednu byl zdárně ukončen projekt „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Roztoky, okres Praha – západ“.

Podařilo se vybavit učebnu fyziky demonstračním stolem pro pokusy, tablety pro žáky k badatelským pokusům včetně didaktických pomůcek – fyzikálních stavebnic a kompletně vybavit nábytkem kabinet fyziky s vytvořením malé sborovny pro dva pedagogy.

Stěžejním úkolem projektu bylo zajištění funkční a dobré konektivity školy. Byla provedena rekonstrukce stávajícího propojení a připojení k internetu dle daných standardů pro konektivitu.

Nově byla vybavena ICT učebna novými počítači, softwary k výuce, dataprojektory, včetně nového nábytku do této učebny.

Díky finančním prostředkům se podařilo zajisti audiovizuální techniku pro výuku např. na stream aktivity ve výuce, což se ukázalo jako velká výhoda, nejen před uzavřením škol, ale i k možnému využití techniky učiteli, ale i žáky při distanční výuce.

Ve výuce budou sloužit i dva mobilní interaktivní displeje, které svou mobilitou mohou být využívány i v jiných oblastech vzdělávání.

Od podání žádosti po ukončení projektu uplynuly skoro 4 roky a během této doby se v oblasti digitálních technologií a konektivity mnohé změnilo a pokročilo, což bylo velmi náročné při zadávacích řízeních.

Děkujeme celému týmu za zdárné ukončení projektu a doufáme, že zmodernizované učebny budou sloužit k plné spokojenosti nejen pedagogů, ale i žáků.

 učebna ICTučebna ICT
učebna fyziky

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.