Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Projekty a dotace 2020/2021


Škola pro všechny III     
 

Zahájení projektu: 1. 9. 2020

Ukončení projektu: 31. 8. 2021

Cíl projektu:

Personální podpora: speciální pedagog, školní psycholog, kariérový poradce
Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské gramotnosti a robotiky.
Podporovat kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.
Sdílení pedagogů, tandemová výuka, zahraniční stáže.

Osvětové a komunitní aktivity školy.

-----------------------------------------------

                          

                                                   

                                                  

Poznáváme zajímavosti evropských měst – Jazykové pobyty žáků

Příspěvek na rodilého mluvčího

Jazykové pobyty s výukou AJ 


Zvýšení úrovně jazykových schopností žáků, spolupráce se zahraničními lektory a zvýšení prestiže školy.
Výuka anglického jazyka rodilým mluvčím.

……………………………………………………………………………………………..

 

 

                                                   


Poznáváme zajímavosti evropských měst – Skawina  

Dlouhodobá partnerská spolupráce se základní školou ve Skawine v Polsku.

…………………………………………………………..

 

 

 

 

Poznáváme zajímavosti evropských měst – Poprad  

Výměnné pobyty žáků se slovenskými žáky ze základní školy v Popradě.

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

O2 Chytrá škola  www.o2chytraskola.cz

 

Zahájení projektu: 1. 9. 2020  

Ukončení projektu: 30. 6. 2021

Zvýšit virtuální bezpečí našich žáků a přispět k pozitivnímu školnímu klimatu a předcházet negativním dopadům využívání moderních technologií.

Získání potřebných kompetencí pro řešení problémů spojených s riziky moderních technologií.

Využívání metod kritického myšlení v mediální výchově a rozvoj komunikačních dovedností žáků.

Osvojení si účinných způsobů, jak rizikům internetu a komunikačních technologií předcházet a jak se ji bránit, kam se v případě hledání pomoci obrátit a jak se chovat vůči případným agresorům.

Probudit odpovědnost za vlastní chování ve virtuálním světě a pocit empatie s případnými oběťmi.

Uvědomit si a ukázat i druhou stránku prospěšnosti digitálních technologií například prostřednictvím workshopu Učím se vidět, Svoboda apod.

…-----------------------------------------------------------------------------------

         

Muzikanti do škol II

Hudebně vzdělávací projekt, který podporuje výuku hudební výchovy na ZŠ, umělecký rozvoj dětí a hledání jejich cest k aktivnímu hraní. V projektu Muzikanti do škol zveme profesionální muzikanty do školních lavic, aby sdíleli s žáky II. stupně své nadšení pro hudbu a muzicírování.

 

………………………………………………………………………………………..

 

                  

 

 

Učíme se venku

Zahájení projektu: 1. 8. 2020

Ukončení projektu: 31. 8. 2022

Cílem projektu je dokončení druhé venkovní dřevěné učebny s doplněním prvků pro učení venku a

výstavba zastíněného venkovního pódia před novou budovou školy.

……………………………………………………………….

 

Ovoce do škol

 

Určeno pro žáky základních škol. Zdarma je dodáváno čerstvé ovoce a zelenina či 100% džusy.