Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Nová pravidla pro přijímací řízení na SŠ a víceletá gymnázia

Vloženo: 31.3.2020 | Zobrazeno: 563x |

Nová pravidla pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 – nejdůležitější body z nového zákona o PZ na SŠ a víceletá gymnázia

· JPZ (jednotná přijímací zkouška) se bude konat 14 dní po otevření škol.

· Deváťáky čeká pouze 1 termín JPZ, nikoli původní dva. Výsledky pak jdou 21.den po otevření škol na obě školy. Den 22. ředitel zveřejňuje výsledky na webu (pod registračním číslem). JPZ konáte na škole, která je na prvním místě na přihlášce (pokud tam není škola, kde se nedělají PZ).

· Byla zrušena možnost podat odvolání. Proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné odvolání. Místo toho lze podat Žádost řediteli školy o obnovu řízení a vydání rozhodnutí podle §101 písm. b) Správního řádu. Více informací bude následovat, bude také k dispozici vzor této žádosti.

· Školní zkouška se bude konat. Neomezuje a neruší se. Termín během prvních 14 dnů od otevření škol, škola vypisuje 2. termíny. Výsledky budou zahrnuty do výsledků celostátní zkoušky. Ředitel informuje uchazeče nejpozději 5 dní před termínem této zkoušky (pozvánka + web).

· Náhradní termín vyhlašuje MŠMT – jeden pro JPZ a 2 termíny pro školní zkoušky. V náhradním termínu pouze 4 dny na podání zápisového lístku!

· Došlo ke změně v pravidlech a termínech podání zápisového lístku (ZL). Nyní nově máte pouze 5 dní na fyzické odevzdání ZL na SŠ, kterou jste si vybrali.

· 2. kolo se koná v souladu s původní právní úpravou, podávají se nové přihlášky (bude upřesněn termín)

· Výuční obory – Rozhodnutí o přijetí na výuční obory můžete očekávat již během několika následujících dní po otevření škol. Pravděpodobně 8. den po nástupu do škol zveřejní střední odborná škola seznam přijatých uchazečů.

· Žáci v karanténě, v době konání JPZ, budou považování za nemocné, je nutné se omluvit

 

Modelové situace:

Přijat na 2 školy: Do 5 dní podáte zápisový lístek na jednu ze škol.

 

Přijat na 1 školu: Podáte zápisový lístek na školu, kam jste se dostali. Máte možnost podat zároveň Žádost řediteli školy o obnovu řízení na školu, na kterou jste se nedostali. Pokud vám vyhoví, máte opět 5 dní na stažení zápisového lístku (vyměníte jej na škole, kam jste ho podali oproti doložení dokumentu o vyrozumění o vyhovění žádosti o obnovu řízení).

 

Nepřijat na žádnou školu: Na obě školy podáte Žádost řediteli školy o obnovu řízení a čekáte, jestli vyjde. Nepodávám zápisový lístek. Mezitím podáváte neomezené množství přihlášek na školy, kde jsou ještě volná místa. Pokud je vyhověno žádosti máme 5 dní na odevzdání ZL. POZOR! Pokud jste však mezitím odevzdali ZL na školu, která vás přijala v rámci přihlášky v 2.kole, nelze již ZL stáhnout a použít jako odpověď na Žádost řediteli školy o obnovu řízení!!! Seznam škol, kam mohu podat přihlášku v druhém kole vydává Krajský úřad (pro Prahu je adresa praha.eu – obor školství)

 

Bc. Pavlína Mudrochová (pavlina.mudrochova@zszb.cz)

Dopis ministra školství (Velikost: 112.12 kB)