Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
EDUROAM

 
 

Desatero pro rodiče a učitele


5 rad pro rodiče a 5 rad pro učitele, jak dobře zvládnout vzájemnou komunikaci a spolupráci

Pro učitele:

1.    Mluvte s rodičem jako s rovnoprávným partnerem, respektujte jeho důstojnost.
2.    Vnímejte rodiče jako „experta“, který nejlépe zná své dítě.
3.    Komunikujte s rodiči přímo, ne prostřednictvím dítěte.
4.    Berte dítě jako plnoprávnou součást učitelsko – rodičovské debaty o něm.
5.    Nevnímejte každý dotaz či kritiku jako osobní útok.

Pro rodiče:

1.    Nedívejte se na učitele jako protivníka, ale spolupracovníka při výchově dítěte.
2.    Nejednejte s ním jako s pedagogickým sluhou a respektujte jeho odbornost.
3.    Přicházejte do školy raději se zdvořilým dotazem, ne s odhodláním bojovat.
4.    Ověřujte si informace od svého dítěte, bývají často zkreslené.
5.    Nepomlouvejte nikdy učitele svých děti a rozhodně ne, když to mohou slyšet.

Desatero pro rodiče a učitele. Rodiče vítáni [online]. Praha: EDUin, o.p.s., 2019 [cit. 2019-05-16]. Dostupné z: https://www.rodicevitani.cz/nezarazene/desatero-pro-rodice-a-ucitele/