Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Školní asistent


IVETA HÁDKOVÁ - ŠKOLNÍ ASISTENT

 • Spolupráce s rodiči žáka, a to při přípravě na vyučování
 • Komunikace s rodinou
 • Komunikace se sociálním odborem
 • Rozvoj mimoškolních a volnočasových aktivit (např. čtenářské dovedností, matematická
  gramotnost-logické hry, polytechnická příprava, příprava na školní práci, podpora rozvoje
  nadání žáka v aktivitách nad rámec školní výuky).
 • Pomoc při zajišťování výjezdů školy, třídy a pomoc s organizační podporou pedagogů při práci
  se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Poskytování podpory žákům během výuky (podpora žákům probíhá za přítomnosti
  pedagogického pracovníka, např. učitel, speciální pedagog).
 • Spolupráce se členy školního odborného týmu (speciální pedagog, školní psycholog, metodik
  prevence, výchovný poradce, kariérový poradce)
 • Podpora pedagogovi při administrativní a organizační činnosti ve vyučování i mimo
  vyučování

 

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

E-mail: iveta.hadkova@zszb.cz