Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Rozvrh hodin, předměty, pomůcky

Vloženo: 4.4.2019 | Zobrazeno: 662x | Zatím neupraveno

Vyučující

Mgr. Monika Bromovská - třídní učitelka

Mgr. Marcela Marková - anglický jazyk

Mgr. Petra Chybíková - anglický jazyk

Pedro Henrique Ponte da Vasconcelos - anglický jazyk

-       rozdělení do skupin budou mít žáci zapsané v žákovských knížkách

 

Rozvrh

pondělí     Čj, Aj, Vl, Hv, Čj 

úterý        Aj, Čj, M, Pč, Př  

středa      Čj, Aj, M, Tv, Čj

čtvrtek     Čj, M, Vl, Vv, Vv  

pátek       Čj, M, Tv, M, Čj 

 

Podrobné vysvětlení

pondělí       Čj (sloh), Aj, Vl (červená učebnice), Hv, Čj (Čítanka)

úterý          Aj, Čj (gramatika), M (učebnice 1.díl), Pč, Př    

středa        Čj (gramatika), Aj, M (učebnice 1. díl), Tv, Čj (čten.dílny-vlastní kniha)    

čtvrtek       Čj (gramatika), M (uč. 1. díl), Vl (červená uč.), Vv, Vv   

pátek         Čj (gramatika), M (geometrie), Tv, M (1. díl), Čj (dílna čtení-společná kniha)   

Časový rozvrh

1. hodina       8.00 - 8.45

2. hodina       9.00 - 9.45

3. hodina     10.05 - 10.50

4. hodina     11.00 - 11.45

5. hodina     11.50 - 12.40

 

 

S sebou

Čj  (gram) = Gramatika - učebnice, sešit  školní, domácí, diktáty

Čj  (čtenářské dílny) - vlastní knížka: děti prezentují svou knihu, motivují ostatní spolužáky k její přečtení, vyhledávají v textu, vypráví děj, následuje 20 min. tiché čtení

      (dílny čtení) - společná kniha - hlasité čtení s porozuměním, důraz na intonaci a srozumitelnost, vypracování pracovního listu - přepis, opis, vyhledávání v textu

společné knihy -

        (sloh) - učebnice , sešit sloh 

M                            - Matematika - učebnice, sešit pětiminutovky, sešit školní, domácí

                   (geom)= geometrie -  sešit 410, sešit 5110, tvrdá tužka 6H, 7H, 8H, kružítko, pravítko dlouhé, trojúhelník s ryskou

Př                          - Přírodověda - učebnice, pracovní sešit, sešit
Vl                          - Vlastivěda - učebnice, sešit, 1.pololetí-červená učebnice(historie),2.pololetí-modrá učebnice(zeměpis)

Pč                           - Pracovní činnosti - kufřík

Vv                           - Výtvarná výchova - kufřík

Hv                           - Hudební výchova

 Tv                           - Tělesná výchova - oblečení a obuv na ven i do tělocvičny

Aj                             - učebnice a pracovní sešit, školní sešit