Kotva
Bakaláři

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 
DofE

 
 
SCIO

 
 

Zápisový lístek


Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče/uchazečky stát se žákem/žákyní příslušného oboru vzdělání na dané střední škole nebo víceletém gymnáziu. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na uchazeče/uchazečky o denní formu studia.

Zápisový lístek žák 9. ročníku dostane společně s pololetním vysvědčením. V případě ztráty vydá škola náhradní na základě písemné žádosti. V tomto případě kontaktujte hospodářku školy Petru Molnárovou petra.molnarova@zszb.cz.

Žák 5. nebo 7. ročníku si vyzvedne zápisový lístek u hospodářky školy Petru Molnárovou petra.molnarova@zszb.cz po obdržení rozhodnutí o přijetí na víceleté gymnázium.

Prosíme o předání IZO a oboru střední školy nebo víceletého gymnázia třídnímu učiteli.
Za školní docházku má žák nárok pouze na jeden zápisový lístek. O vydaných zápisových lístcích vede škola přesnou evidenci.

Opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám – posunutí termínu pro vydání zápisového lístku (Velikost: 252.82 kB)

Termín pro vydání zápisového lístku (Velikost: 1.05 MB)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.