Kotva
Bakaláři

 
 
Rozvrhy
Rozvrhy hodin
Počítadlo návštěvnosti
Online:
4
Dnes:
118
Posledních 7 dní:
3095
Posledních 30 dní:
13088
Celkem:
311885

Zápisový lístek


Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče/uchazečky stát se žákem/žákyní příslušného oboru vzdělání na dané střední škole nebo víceletém gymnáziu. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na uchazeče/uchazečky o denní formu studia.

Zápisový lístek si žák vyzvedne u hospodářky školy Ivany Pásztorové ivana.pasztorova@zszb.cz po obdržení rozhodnutí o přijetí na střední školu nebo víceleté gymnázium. Prosíme o předání IZO a oboru střední školy nebo víceletého gymnázia třídnímu učiteli.
Za školní docházku má žák nárok pouze na jeden zápisový lístek. O vydaných zápisových lístcích vede škola přesnou evidenci. Při ztrátě vydá škola náhraní na základě písemné žádosti.