Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 

Termíny přijímacích zkoušek


Podání přihlášky

- nejpozději 1. března 2022

- obor s talentovými zkouškami - do 30. listopadu 2021

Talentové zkoušky:

leden 2022

Jednotná přijímací zkouška:

čtyřleté obory:

1. termín                úterý        12. dubna 2022

2. termín                středa      13. dubna 2022

 

obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín                úterý         19. dubna 2022

2. termín                středa       20. dubna 2022

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory:

1. termín               úterý         10. května 2022

2. termín               středa       11. května 2022Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2022 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2022 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2022, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.


Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.