Kotva
Bakaláři

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 
DofE

 
 
SCIO

 
 

Přijetí k povinné školní docházce


Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Dítě, kterého dosáhne šestého věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je - li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky vyplní ZDE a pro kladné vyřízení žádosti musí být připojeny tyto dokumenty:
– doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
– doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
Pokud zákonný zástupce požadované doklady nedoloží v termínu zápisu, bude přerušeno správní řízení do doby dodání těchto dokladů, nejpozději však do ..................Pokud se zákonný zástupce rozhodne k nástupu dítěte na jinou školu, podepíše zpětvzetí žádosti o přijetí pro školu, do které dítě nenastoupí. Podepsané zpětvzetí v této škole ukončí správní řízení.


Mgr. Šárka Kovaříková
zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň
sarka.kovarikova@zszb.czTato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.