Kotva
Bakaláři

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 
DofE

 
 
SCIO

 
 


Co umět před zahájením školní docházky

  • Pro jednodušší vstup do základního vzdělání (do 1. třídy) by dítě mělo umět:
  • samostatně se oblékat a obouvat
  • udržet pozornost, mělo by se dokázat soustředit alespoň čtvrt hodiny a zvládnout dokončit práci.
  • pozdravit, poděkovat, požádat o něco
  • dodržovat základní hygienu
  • umět se najíst lžící i příborem
  • vystřihovat jednoduché tvary
  • mít číselnou představu do 5

 Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ (Velikost: 544.74 kB)

Průběh zápisu 

Zápis do 1. třídy ZŠ je společenskou událostí pro dítě i pro rodiče. Nemáte se čeho obávat.

Samotný zápis probíhá hravou formou, rozhovorem s paní učitelkou.

1. Představení – jméno, příjmení

Dítě se představí, řekne, kde bydlí.


2. Vyprávění podle obrázků, popis obrázků

Dítě vypráví samostatně nebo s pomocí návodných otázek příběh podle obrázků, paní učitelka sleduje, zda vyslovuje správně všechny hlásky. Pokud je výslovnost špatná, doporučíme návštěvu logopedie.

Správná výslovnost je velice důležitá pro výuku čtení a psaní.


3. Znalost barev

Na obrázcích nebo pastelkách dítě poznává různé barvy.


4. Znalost geometrických tvarů

Na připravených modelech geometrických tvarů rozpoznává čtverec, trojúhelník, kruh a obdélník.


5. Správné překreslování tvarů, držení tužky

V pracovním listě postupně vypracovává s paní učitelkou jednotlivé úkoly. Překresluje správně křivou i rovnou čáru, shluk teček a další předkreslené tvary. Paní učitelka pozoruje správné držení tužky – špetkovité držení (mezi palcem a ukazováčkem tak, aby prostředník tužku podpíral zespod a konec tužky směřoval k rameni). Při špatném držení paní učitelka prodiskutuje s rodičem a ukáže dítěti.


6. Kresba 

Děti mají samostatně kreslí na dané téma.


7. Básnička, písnička

Na závěr děti zarecitují básničku či zazpívají písničku, kterou si připravily na tento den.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.