Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Termín zápisu


Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
 
dne (termín bude zveřejněn) od ....... bude otevřena registrace k zápisu do 1. ročníků ZŠ pro školní rok 2021/2022 dostupná z webových stránek školy. Registrace bude uzavřena dne (termín bude zveřejněn) v .........


Zápisy se konají 7. dubna 2021 v roztocké budově ZŠ Zdenky Braunerové na Školním náměstí 470.

Zápis do 1. třídy ZŠ je společenskou událostí pro dítě i pro rodiče. Nemáte se čeho obávat.

  • přineste si s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a žádost o přijetí
  • pokud rodič žádá o odklad školní docházky, vezme si s sebou žádost o odklad školní docházky, doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a doporučující posouzení odborného lékaře
  • k předčasnému nástupu do školy je potřeba doporučující posouzení z PPP; dítě musí být fyzicky, psychicky i sociálně vyzrálé