Kotva
Bakaláři

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 
DofE

 
 
SCIO

 
 

Informace o škole


Základní škola má v letošním školním roce 2023/2024 celkem 982 žáků ve 41 třídách, tj. 25 tříd 1. stupně ZŠ a 16 tříd 2. stupně ZŠ.

Ve školním roce 2023/2024 bylo do pěti prvních tříd přijato celkem 106 žáků – do žalovské školní budovy 37 žáků (třídy 1.A,1.B), do roztocké školní budovy 23 žáků (třídy 1.C) a budovy Cihelna 46 žáků (třídy 1.D, 1.E). Třída 1.E je bilinvgní.

 

ročník 

počet tříd 

počet žáků (k 30. 9. 2023)

1. 

5

106

2.

5

104

3. 

5

121

4. 

5

119

5.

5

121

6. 

4

106

7. 

4

106

8.

4

 96

 9.

4

 103


V žalovské budově, Zaorálkova 1300, probíhá výuka v 1. – 5. ročníku, je zde školní družina a jídelna.
V roztockých budovách, Školní náměstí 470 a ulice 17. listopadu, probíhá výuka v 1. – 9. ročníku, je zde i budova školní družiny a školní jídelny (v ulici 17. listopadu), v budově Cihelna probíhá výuka v 1. - 5. ročníku, je zde školní družina i jídelna.

V průběhu povinné školní docházky může z kapacitních důvodu docházet ke slučování tříd. Kritéria a rozhodnutí je plně v kompetenci ředitelky školy.

Škola má celkem k dispozici 41 kmenových učeben, všechny budovy jsou vybaveny učebnami informatiky. K dispozici jsou tři tělocvičny, jedna nafukovací hala, dva výtvarné ateliéry a jedna cvičná kuchyň. Školní knihovna je v budově na Školním náměstí. K výuce tělesné výchovy a zájmovému vzdělávání je využíváno i venkovní hřiště, dobře vybavené pro míčové hry a různé pohybové aktivity.

Výuka ve ŠD je realizována ve vlastních hernách, které jsou účelně vybaveny. Žáci mají zajištěn prostor pro oddych a relaxaci. 

Bezbariérový přístup a pohyb v budově Roztoky je zajištěn osobním výtahem. Ve všech učebnách je k dispozici interaktivní tabule, vyučující mají pro výuku dostatečné množství pomůcek, které jsou postupně doplňovány.

Žáci k relaxaci o přestávkách využívají pingpongové stoly, které jsou umístěny v dostatečně prostorných chodbách.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.