Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Informace o škole


Základní škola má v letošním školním roce 2019/2020 celkem 938 žáků ve 39 třídách, tj. 25 tříd 1. stupně ZŠ a 14 tříd 2. stupně ZŠ.

Ve školním roce 2019/2020 bylo do pěti prvních tříd přijato celkem 117 žáků – do žalovské školní budovy 47 žáků (třídy 1.A a 1.B), do roztocké školní budovy 70 žáků (třídy 1.C, 1.D a 1.E).

 

ročník  počet tříd  počet žáků (k 30. 9. 2019)
1. 5 117
2. 5 126
3. 5 121
4. 5 115
5. 5 125
6. 4 102
7. 4 97
8. 3 62
9. 3 69V žalovské budově, Zaorálkova 1300, probíhá výuka v 1. – 4. ročníku,  je zde školní družina a jídelna.
V roztocké budově, Školní náměstí 470, probíhá výuka v 1. – 9. ročníku, patří k ní i budova školní družiny a školní jídelny v ulici 17. listopadu.

V průběhu povinné školní docházky může z kapacitních důvodu docházet ke slučování tříd. Kritéria a rozhodnutí je plně v kompetenci ředitelky školy.

Škola má celkem k dispozici 39 kmenových učeben, žalovskou a roztockou učebnu informatiky, tři tělocvičny, výtvarný ateliér a cvičnou kuchyň. Školní knihovna je v budově na Školním náměstí. K výuce tělesné výchovy a zájmovému vzdělávání je využíváno nově vybudované venkovní hřiště, dobře vybavené pro míčové hry a různé pohybové aktivity.

Výuka ve ŠD je realizována ve vlastních hernách, které jsou účelně vybaveny, a v odpoledních hodinách i v kmenových učebnách. Žáci mají zajištěn prostor pro oddych a relaxaci.

Bezbariérový přístup a pohyb v budově Roztoky je zajištěn osobním výtahem. Téměř ve všech učebnách je k dispozici dataprojektor propojený s počítačem učitele, v 18 učebnách je interaktivní tabule, vyučující mají pro výuku dostatečné množství pomůcek, které jsou postupně doplňovány.

Žáci k relaxaci o přestávkách využívají pingpongové stoly, které jsou umístěny v dostatečně prostorných chodbách.