Kotva
Škola
 
 
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 
SCIO

 
 

EVVO


PROGRAM EKOŠKOLA

Naše škola je přihlášena do programu Ekoškola. Program EKOŠKOLA je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

 

ORNITA

Divoká školní zahrada - 4., 8., a 11. 11. 2019

Ptáci na obzoru - 15., 17., a 18.10.2018

Krkavcovití - 27., 28.11. 2018 

Šplhavci  - 27.2., 13.3. 2017

Vodní ptáci - 5., 6.10. 2016
 

 

SOUTĚŽ S BATEM V RÁMCI EVVO

V rámci Enviromentální výchovy je škola stále zapojena do soutěže ve sběru baterií SOUTĚŽ S BATEM. Cílem je realizace zpětného odběru baterií a osvětě s nakládáním odpadů. V obou budovách základní školy jsou umístěny zelené boxy na baterie. Děkujeme za spolupráci.

 Baterie

SOUTĚŽ S POPELOU - SBĚR PAPÍRU V RÁMCI EVVO

Cílem „Soutěže s panem Popelou" je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru ve školách. Úkolem školy je nasbírat co největší množství papíru.
Škola pořádá jednorázové akce sběru papíru.

 Popela

RECYKLOHRANÍ

Naše škola je zapojena do recyklačního programu "RECYKLOHRANÍ", jehož cílem je vytvořit u dětí pozitivní vztah k životnímu prostředí. V tomto roce jsme se zapojili do soutěží zaměřených na tříděný odpad, sběr papíru, sběr baterií a tvořivých úkolů v programu Recyklohraní. Vybité baterie mohou děti dávat do zelených boxů na chodbě školy. Prvňáčci vždy začátkem roku dostávají krabičky Ecocheese
Velice děkujeme všem dětem i rodičům za podporu a spolupráci.

Recyklohraní

Školní rok 2018/2019

 
1. úkol Téma: Pojďte udělat skvělou reklamu na třídění baterek a elektra!
Práce dětí  zde.
2. úkol Téma: Vytvoř se třídou BATERKOŽROUTA!
Práce dětí  zde.
3. úkol Téma: S rýmy jsou šprýmy aneb příběhy vysloužilého elektra
Práce dětí zde
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.