Kotva
Bakaláři

 
 
Rozvrhy
Rozvrhy hodin
Počítadlo návštěvnosti
Online:
1
Dnes:
172
Posledních 7 dní:
2344
Posledních 30 dní:
9671
Celkem:
267204

EVVO


PROGRAM EKOŠKOLA

Naše škola je přihlášena do programu Ekoškola. Program EKOŠKOLA je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

ZOBRAZIT CERTIFIKÁT (Velikost: neznámá)

 

ORNITA

Desatero sov - první přednáškový den

Desatero sov - druhý přednáškový den

Kam ptáci letí - první přednáškový den

Kam ptáci letí - druhý přednáškový den

 

VĚNUJ MOBIL

Věnuj mobil

Cílem projektu je získat k opětovnému využití, případně k recyklaci mobilní telefony, které jinak zůstávájí bez využití v domácnostech rodin žáků. Principem soutěže je sběr co největšího množství mobilních telefonů.

Hodnotícím kritériem bude počet sebraných telefonů v poměru na jednoho žáka školy!

Žáci sbírají funkční i nefunkční mobilní telefony, které odevzdávají třídnímu učiteli.

 

SOUTĚŽ S BATEM V RÁMCI EVVO

V rámci Enviromentální výchovy je škola stále zapojena do soutěže ve sběru baterií SOUTĚŽ S BATEM. Cílem je realizace zpětného odběru baterií a osvětě s nakládáním odpadů. V obou budovách ZŠ Roztoky jsou umístěny zelené boxy na baterie. Děkujeme za spolupráci.

 Baterie

SOUTĚŽ S POPELOU - SBĚR PAPÍRU V RÁMCI EVVO

Cílem „Soutěže s panem Popelou" je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru ve školách. Úkolem školy je nasbírat co největší množství papíru.
Škola pořádá jednorázové akce sběru papíru.

 Popela

RECYKLOHRANÍ

Naše škola je zapojena do recyklačního programu "RECYKLOHRANÍ", jehož cílem je vytvořit u dětí pozitivní vztah k životnímu prostředí. V tomto roce jsme se zapojili do soutěží zaměřených na tříděný odpad, sběr papíru, sběr baterií, literárních soutěží v programu Recyklohraní.
Velice děkujeme všem dětem i rodičům za podporu a spolupráci.

 

Recyklohraní