Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
EDUROAM

 
 

Úřední deska


Základní škola Zdenky Braunerové Roztoky, příspěvková organizace

Školní náměstí 470, 252 63 Roztoky

 

Právnická osoba vykonává činnost školy a těchto školských zařízení

příspěvková organizace

 

Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol

od 1.1. 2003, č.j.: 17 005/ 03-21

70854963
IZO 000 241 610 základní škola
  113 900 155 školní družina
  102 738 921 školní jídelna

    


Zřizovatel

Město Roztoky, Náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky

IČ: 00241610


Základní škola

poskytuje základní vzdělávání v souladu s § 44 až 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.


Školní družina

poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.


Školní  jídelna

zabezpečuje školní stravování dětí v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy a zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců organizace v souladu ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy.