Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
EDUROAM

 
 

Recitační soutěž

Vloženo: 8.2.2019 | Zobrazeno: 1423x | Zatím neupraveno

Školní rok 2019/2020

Školní kolo:

I. stupeň
Ve středu 19.února 2020 se uskutečnil další ročník recitační soutěže pro 1. stupeň. Zájem projevilo 19 žáků, soutěž probíhala ve dvou kategoriích: I. kategorie je určena pro naše nejmladší (žáci 1.-3.tříd), v II. kategorii se utkali žáci 4.-5. tříd. Čtyřčlennou porotu tvořily 3 paní učitelky + 1 zástupce dětí (žák 5.B).Všem účinkujícím děkujeme za krásný přednes, publikum recitátory odměňovalo zaslouženým potleskem.Z každé kategorie byla vyhlášena 3. vítězná místa, vítězové postupují do okresního kola. Blahopřejeme a držíme palce.

Vítězové I.kategorie:

Natálie Levá 3.C, Denis Michal 2.A, Jan Říkovský 3.E
Vítězové II. kategorie:
Amálie Jeřábková 5.D
Jáchym Urbanovský 4.D
Amelia Lány 5.F

PhDr. Jana Mlynárová

II. stupeň
Ve čtvrtek 20. února proběhlo na II. stupni ZŠZB školní kolo v recitaci. Ve III. kategorii, která je určena žákům a žákyním šestých a sedmých tříd, bylo rozhodování o vítězi opravdu velmi těžké a těsné, neboť výkony recitátorů a recitátorek byly opravdu vyrovnané. Soutěže se celkem zúčastnilo 13 dětí. Do poroty zasedly dvě paní učitelky a dva zástupci dětí – Adéla Králová (6. A) a Jan Čaloun (6. C). Prvenství nakonec získala Kateřina Hošková, druhé místo obsadila Lidmila Nohlová (obě z 6. B) a cenu za 3. místo si odnesla Natálie Zimmlová z 6. C. Okresní kolo pro vítěze v dětské recitaci se bude konat ve čtvrtek 19. března v Rudné. Všem děkujeme a vítězkám gratulujeme. 
Mgr. Monika Rambousková a Mgr. Věra Zelenková

Školní rok 2018/2019

Termín třídního kola: 5. 2. 2019.

Termín školní kolo: 5. 3. 2019

Termín oblastní kolo: 20., 21. 3. 2019

Školní kolo:

V úterý 5. března 2019 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Do oblastního kola v Rudné nás půjdou reprezentovat vítězi školního kola:

Šárka Duszková (3.D), Sára Bohatová (3.B), Kateřina Lašová (3.E),

Amelia Lány (4.F), Lidmila Nohlová (5.B), Barbora Matoušová (5.E),

Alžběta Rajmonová (6.E), Matěj Dušek (6.E), Magdaléna Šporclová (6.A),

Julie Urbanová (8.B)

Všem uvedeným žákům gratulujeme k postupu a přejeme hodně úspěchů v oblastním kole.

Mgr. Karolína Šulcová-Seidlová

 

Okresní kolo:

Dne 20.3.2019 se vítězi školního kola recitační soutěže zúčastnili Okresního kola dětské recitace v Rudné u Prahy. Konkurence byla veliká. Z každé kategorie byli pak vybráni dva nejlepší, kteří postoupili do krajského kola. V kategorie I. (3. třída) naší školu reprezentovala: Šárka Duszková, Sára Bohatová a Kateřina Lašová. V kategorie II. (4. a 5. třída) Amelia Lány, Lidmila Nohlová a Barbora Matoušová. Děvčata se své role zhostila zodpovědně, ale bohužel na postup do krajského kola to nestačilo. Porota udělila následně ještě čestná uznání za výkony, které ji mimořádně zaujaly a jedno z čestných uznání bylo uděleno i naší Amalii Lány.
Děvčatům moc děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Karolina Koubíková, asistentka pedagogaŠkolní rok 2017/2018

1. ročníky:

Roztoky, Žalov – Emma Reslerová, Elsa Bohatá, Nela Blažková, Viktorie Rauerová, Jakub Muller

2. - 3. ročníky:

Roztoky, Žalov – Heinzová Tereza, Dušková Šárka, Zlatníková Františka

4. - 5. ročníky:

Roztoky, Žalov – Rajmonová Alžběta, Šolínová Barbora, Kramoliš Martin Petr

Oblastní kolo, krajské kolo:

Ocenění v oblastním kole dětské recitace Rudná získala Rajmonová Alžběta, která postoupila do kola krajského.