Kotva
Bakaláři

 
 
Rozvrhy
Rozvrhy hodin
Počítadlo návštěvnosti
Online:
1
Dnes:
220
Posledních 7 dní:
2505
Posledních 30 dní:
10140
Celkem:
363156

Kariérní poradenství


MGR. ALENA KŘÍŽOVÁ - KARIEROVÝ PORADCE

Školní kariérový poradce

  • podpora žáků základních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.
  • doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby
  • podpora žáků při volbě dalšího vzdělávání a při výběru povolání;
  • komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče; 
  • spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce ve školách
  • podpořa při vstupu na trh práce, realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti. 

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě