Kotva
Bakaláři

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 
DofE

 
 
SCIO

 
 

Matematické soutěže

Vloženo: 24.1.2019 | Zobrazeno: 2332x

Matematický klokan

Školní rok 2018/2019:

Termín 22. 3. 2019.

CVRČEK

1. místo           Adam Knotek              79 bodů          3. A

2. místo           Elen Jirásková             75 bodů          3. A

3. místo           Bea Dyková                73 bodů          3. E

3. místo           David Růžička             73 bodů          2. B

 Maximální možný počet bodů byl 90.

KLOKÁNEK

1. místo           Ema Adamczyková     120 bodů         5. D    

2. místo           Šimon Trávníček         110 bodů        5. A

3. místo           Kamila Černíková       109 bodů         5. A

Maximální možný počet bodů byl 120.


Školní rok 2017/2018:

V kategorii Cvrček určené pro žáky druhých a třetích ročníků získala 1. místo/73 bodů Lucie Ryšlinková, 2. místo/72 bodů obsadila Olga Slavatová a na 3. místě s 68 body se umístil Václav Valo.

Žáci čtvrtých a pátých ročníků se umístili následovně: Kateřina Matoušová 1. místo/120 bodů, Lucie Bohdanecká 2. místo/115 bodů a Nela Trešlová 3. místo/ 114 bodů.

V kategorii Benjamín určené pro 6. a 7. ročníky: Jan Jelínek 1. místo/91 bodů, Maxmilián Klouček 2. místo/81 bodů, Natalie Angelis 3. místo/77 bodů. .

V kategorii Kadet pro 8. a 9. ročníky: Vít Běhounek 1. místo/94 bodů, Daniela Krásná 2. místo/87 bodů, Jakub Ratiborský 3. místo/78 bodů.

Výsledky z okresního kola - zde se žáci ve svých kategoriích umístili následovně: Kateřina Matoušová získala 1. místo a Lucie Bohdanecká obsadila 3. místo. Jan Jelínek získal místo sedmé a Vít Běhounek čtvrté.

V krajském kole opětovně uspěla Kateřina Matoušová.

 

Matematická olympiáda

Školní rok 2023/2024

Gratuluji Evě Jiráskové z 9.B, která se v okresním kole Matematické olympiády umístila na skvělém 4. místě a stala se tak úspěšnou řešitelkou tohoto kola.
Za reprezentaci školy děkuji i Benovi Boloňskému, který soutěžil v kategorii pátých tříd. 

Mgr. Lucie Měchurová
speciální pedagog

 

Matematická olympiáda

Školní rok 2022/2023

I žáci 6. - 8. tříd mají za sebou školní kolo Matematické olympiády.
Děkuji všem, kteří odevzdali všechny úlohy i těm, kteří se pokusili alespoň o vyřešení některé z šesti zadaných. Všichni úspěšní řešitelé, což jsou ti, kteří měli alespoň čtyři úlohy hodnocené na maximum nebo se ztrátou jednoho bodu za třeba ne úplně celý postup se kvalifikovali do okresního kola.
To se uskuteční 12. 4. 2023 v ZŠ Černošice a naši školu pojedou reprezentovat: za šesté třídy - Irena Mikisková, za sedmé - Alžběta Humlová, Lucie Čepelová a Magdaléna Sysalová a za osmáky budou soutěžit - Anna Šolínová, Eva Jirásková, Anna Kratěnová, Šimon Ratiborský a Kateřina Benešová. Postupujícím moc gratuluji a všem ostatním děkuji za účast.
 

Mgr. Lucie Měchurová
speciální pedagog


I letos se žáci naší školy zapojili do již 72. ročníku soutěže Matematická olympiáda, která je určena dětem z 5. - 9. tříd. Ve školním kole soutěže je zadáno šest úloh, které se řeší postupně od října do března. Aktuálně bylo uzavřeno školní kolo pro 5. a 9. ročník. Všichni páťáci, kteří odevzdali všechny úlohy se stali úspěšnými řešiteli, neboť splnili hranici 4 úloh vyřešených správně. Nejlepších pět - Justýna Ťápalová, Adéla Zobalová, Žofie Sýkorová, Valentina Dyková a František Huml postupují do dalšího okresního kola. To se bude konat 25.1.2023 a zúčastní se ho i úspěšní řešitelé z devátých tříd - Ondřej Čepela, Tobiáš Vágner a Jakub Nosek. Žáci ostatních ročníků mají za sebou první tři úlohy, zbylé musí odevzdat do začátku října. 
Lucie Měchurová

Okresní kolo olympiády v matematice se konalo 12.  4. 2023 v ZŠ Černošice. Naše škola měla své zástupce ve všech ročnících. Vedlo se jim skvěle, většině se podařilo stát se úspěšným řešitelem a dosáhli také předních umístění. Irena Mikisková se v kategorii 6. tříd umístila na krásném 9. místě, mezi sedmáky se nejlépe dařilo Magdaleně Sysalové, která obsadila 12. místo. Osmáci byli úspěšní úplně všichni. Veliká gratulace míří Evě Jiráskové, která obsadila s plným počtem možných získaných bodů 1. místo, na 3.- 4. místě byla Kateřina Benešová z 8.B, 5.-6. dělené místo obsadil Šimon Ratiborský, Anna Šolínová byla na 7. místě a Anna Kratěnová na děleném 8.-9. místě.

Školní rok 2021/2022

Školního kola se zúčastnilo 11 žáků z pátých ročníků. Tradičně řešili (doma) šest zadaných úloh.

Nejúspěšnější řešitelé školního kola postoupili do okresního kola, které proběhlo 26. 1. 2022.

Velice gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy:

Davidu Růžičkovi (5. B) – úspěšnému řešiteli – umístil se na 1. – 7. místě

Janu Trojáčkovi (5. A) – úspěšnému řešiteli

Mgr. Anna Marek


Školní rok 2020/2021

Školního kola Matematické olympiády se zúčastnilo 15 žáků z pátých ročníků.
Do okresního kola postoupili
 
5. B - Jiří Šplíchal
5. E - Vojtěch Holý
5. D - Šárka Strakošová
5. C - Matěj Skořepa
5. C - Alžběta Humlová
 

Okresní kolo kategorie Z5 se mělo uskutečnit dne 27. 1. 2021, bohužel epidemická situace nedovolila žákům osobní přítomnost ve škole. 


Školní rok 2019/2020:

Školního kola matematické olympiády se zúčastnilo celkem 21 žáků z pátých ročníků. Do dalšího kola postoupilo pět nejúspěšnějších řešitelů. Z okresního kola, které se konalo 29. 1. v Černošicích, nám přivezli tři žáci: Marian Johanides (5. B), Adrian Bobro (5. B) a Lukáš Staněk (5. C) diplom s titulem Úspěšný řešitel. Děkujeme za skvělou prezentaci školy a gratulujeme! Velice nás těší zájem žáků naší školy o matematiku.


Školní rok 2018/2019:

Termín 30. 1. 2019.

Školního kola se účastnilo 18 žáků pátých ročníků.
Z těchto žáků byli vybráni čtyři nejlepší řešitelé, kteří se účastnili okresního kola, kde soupeřili mezi 45 žáky. Okresní kolo se konalo 30. 1. 2019 v Černošicích.
Umístění žáků:
2. místo - Barbora Šolínová (5. D)
3. místo - Klára Mužíková (5. C)
Těmto žákům bude zaslán diplom + knižní poukázka
bez umístění - Ema Adamczyková (5. D)
bez umístění - Jan Miček (5. B)

Školní rok 2017/2018:

4. – 5. třídy:
1. místo – František Marek, 9. – 12. místo – Lukáš Franta

Pangea

Školní rok 2022/2023: 

I v letošním školním roce se naši žáci zúčastnili matematické soutěže Pangea. Novinkou oproti předchozím ročníkům bylo soutěžení v on-line prostředí. Do základního kola určeného žákům ze 4. - 9. tříd se přihlásilo celkem 82 čtvrťáků, páťáků a šesťáků. Děti měly za úkol vyřešit úlohy celkem tří obtížností, letos byly všechny na téma "Dějiny a zvířata". Konkurence v této soutěži je opravdu obrovská - v každém ročníku více než 10 tisíc dětí, nikomu z našich dětí se bohužel do celostátního finálového kola postoupit nepodařilo. Ale i tak si zaslouží pochvalu za to, že se opravdu snažily. Mezi čtvrťáky se nejlépe dařilo Jiřímu Boledovičovi, který se umístil na krásném 210. místě, z páťáků obsadili skvělé 117. místo Petr Kašpar a Kristian Johanides a mezi šesťáky byl nejúspěšnější Jakub Müller, který se v rámci republiky umístil na 352. místě. Ostatní výsledky mohou děti najít ve svých profilech přímo na stránkách soutěže. Všem ještě jednou moc děkuji za účast a budu se těšit na příští ročník a snad se k nám připojí i starší děti.
 
Mgr. Lucie Měchurová
speciální pedagogŠkolní rok 2021/2022: 

V pátek 17. června se v Nové budově Národního muzea v Praze uskutečnilo finálové (celostátní) kolo matematické soutěže Pangea. 


Žáci naší školy se umístili na těchto krásných místech:
David Růžička 5. B - 10. místo       diplom (Velikost: 364.68 kB)
Elsa Bohatová 5. C - 11. místo       diplom (Velikost: 362.7 kB)
Alžběta Jelínková 4. A - 16. místo   diplom (Velikost: 358.28 kB)
 
Finalistům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!
Mgr. Anna Marek


Školní kolo matematické soutěže Pangea proběhlo v průběhu února 2022.

Celkem se zúčastnilo 171 žáků - 98 žáků ze čtvrtých ročníků, 73 žáků z pátých ročníků.

I přes letošní velkou náročnost úloh se podařilo třem žákům naší školy postoupit do finálového kola, které se bude konat 17. června 2022 v Praze.

 

Postupující žáci – umístění:

                                                                                  

David Růžička - 5. B                51 bodů           1. ve škole       4. v kraji          24. celkově

Elsa Bohatová – 5. C               48 bodů           2. ve škole       7. v kraji          39. celkově

 

Alžběta Jelínková – 4. A         41 bodů           1. ve škole       5. v kraji          43. celkově

 

Postupujícím gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů ve finálovém kole!

Mgr. Anna MarekŠkolní rok 2019/2020:

PANGEA - SKVĚLÉ VÝSLEDKY
Školního kola matematické soutěže Pangea, které proběhlo v únoru roku 2020, se zúčastnilo celkem 140 žáků čtvrtých a pátých ročníků. Do finálového kola této soutěže postoupili tři žáci naší školy! Což je mimořádný úspěch! Termín finálového kola není vzhledem k nynějšímu nouzovému stavu přesně znám, s největší pravděpodobností proběhne v říjnu. Naší školu bude reprezentovat: Marian Johanides - 5. B (získal plný počet bodů) Lucie Ryšlinková - 5. E Tomáš Juran - 5. D Všem žákům děkujeme za účast ve školním kole, zájem o matematiku! Postupujícím gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů ve finálovém kole. Mgr. Anna Marek


Školní rok 2018/2019:

Termín 11. - 22. 2. 2019.

Školního kola matematické soutěže Pangea se účastnilo celkem 149 žáků ze 4. a 5. ročníků.

Nejvyšší možný počet bodů byl 51.

 

4. ročník

1. místo v ZŠ    Barbora Vaňková      4.D      45 bodů

2. místo v ZŠ   Adrian Bobro             4.B       44 bodů

3. místo v ZŠ   Jonáš Vávra               4.D      43 bodů

 

5. ročník

1. místo v ZŠ   Ema Adamczyková        5.D      49 bodů

2. místo v ZŠ   Jan Frenzl                     5.A       44 bodů

3. místo v ZŠ   Klára Souza de Joode     5.E       41 bodů

 

Žákyně Ema Adamczyková se umístila na 5. místě v kraji, 27. místě v celé republice.

Postoupila tímto do finálového kola, které se bude konat 17. května 2019 v Praze.

Srdečně gratulujeme!
Školní rok 2017/2018:


Mezinárodní matematické soutěže Pangea se celkem zúčastnilo 199 žáků ze 4. – 9. ročníků a ještě před jarními prázdninami potrápili své hlavičky náročnými otázkami. Přímý postup do finále vybojoval David Kunc z 5. A, který se umístil na 3. místě v kraji a celkově na 18. místě v celé republice. Další postupující se stala Daniela Krásná z 9. A, která obsadila skvělé 1. místo v kraji a 6. místo v republice. Velké uznání patří také Kamile Černíkové ze 4. A, která se umístila na 8. místě v kraji, avšak finále jí uniklo o pouhé jedno procento.

Pythagoriáda:

Školní rok 202/2023

V pátek 21.10.2022 si 21 našich žáků ze 6.-9. tříd vyzkoušelo své matematické znalosti v soutěži Pythagoriáda. Za 60 minut se pokusili vyřešit 15 úloh, některé byly snadné, ale většina jim dala zabrat. Moc všem děkuji za účast.
Do okresního kola, které se bude konat 22.11.2022 v ZŠ Rudná se probojoval Max Collin ze 7.D a Eva Jirásková z 8.B. GRATULUJI.
Mgr. Lucie Měchurová

Školní rok 2017/2018

7. ročník – Jan Jelínek a Matěj Štefan

6. ročník – Nikol Vopravilová

5. ročník – David Kunc, Lucie Bohdanecká, Martin Petr Kramoliš, Kristýna Koubíková, Kateřina Matoušová, Ivo Huml, Rozálie Tučková, Aneta Govinská, Klára Mužíková, Jáchym Kubánek.

 Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.