Kotva
Bakaláři

 
 
Rozvrhy
Rozvrhy hodin
Počítadlo návštěvnosti
Online:
5
Dnes:
216
Posledních 7 dní:
2503
Posledních 30 dní:
10140
Celkem:
363152

Žákovský parlament připravuje akci Nádražní žije 20.6. 2019

Dnes se Žákovský parlament účastnil akce Nádražní žije aneb co s tou zdí? - jednalo se o vernisáž velkoformátových fotografií od Attily Zinčaka. Dopoledne jsme s Katkou z Kavárny Kofíí pekli a chystali občerstvení. Díky Marcele Šášinkové, která byla jedna z hlavních aktérek akce a k akci samotné nás přizvala, jsme se podívali na interaktivní výstavu Zachuchleno. Parlamenťáci si vyzkoušeli obsluhu kavárny, pomáhali s prodejem napečených dobrot, prodávali vlastnoručně vyrobené sešity, Maruška kreslila karikatury - byl to hezký den, který jsme spolu mohli strávit. Děkujeme Ateliéru Zdenky Braunerové a kavárně Kofíí. Parlameňtáci

Co to je Žákovský parlament?

Uskupení dětí, které se chtějí podílet na chodu naší základní školy.

Proč existuje na naší škole Žákovský parlament

Je to příležitost vyzkoušet si organizaci různých akcí, učí děti k zodpovědnosti za své činy a podílí se na celkové atmosféře na druhém stupni naší základní školy.

Koncepce Žákovského parlamentu

Parlament je otevřen všem od 6. ročníku, nejen voleným zástupcům tříd.

Parlament podporuje pozitivní a tvůrčí nápady dětí i dospělých. Nabízí možnost spolupráce mezi dětmi napříč druhým stupněm.

Organizace Žákovského parlamentu

Schůzky parlamentu jsou minimálně jednou za měsíc jednu hodinu, podle dohody s dětmi.

Parlament vede Bc. Pavlína Mudrochová

Cíle

  • Vytvořit věkově různou skupinu dětí
  • Dát dětem kompetence k vytváření tvořivého a pozitivního prostředí ve škole.
  • Propojit činnosti dětí s děním ve městě
  • Pracovat s dětmi na pochopení demokracie a svobody
  • Naučit se prezentovat své názory, hledat podporující argumenty i protiargumenty
  • Pracovat s kritickým myšlením
  • Přirozeně využívat zkušenosti a znalosti starších dětí při spolupráci s nižšími ročníky
  • Prožitkově a projektově zpracovávat témata napříč školní výukou
  • Společně sdílet i mimoškolní zážitky (návštěva výstav, divadla atd.)