Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Projekty a dotace školní rok 2019/2020


Škola pro všechny II

Název projektu: OPVVV

částka: 3 142 181 ,00 Kč

Cíl projektu:
Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti 
Podporovat kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Podporovat společné vzdělávání:

  • osobnostní a sociální rozvoj pedagogů
  • vzdělávání v tématech souvisejících se společným vzděláváním
  • vzájemné učení škol a pedagogů a personální podpora škol

 


Centrum vzdělávání pro udržitelnou budoucnost

Název programu: OPVVV

částka: 284 900,00 Kč na didaktické pomůcky

Škola je partnerem projektu
Cílem je rozvoj kompetencí učitelů v rámci jejich vzájemné spolupráce tak, aby dokázali vést žáky ve výuce k porozumění přírodních zákonitostí s ohledem na integraci poznatků z oborů fyzika, chemie a biologie, včetně využití aparátu matematiky. Bude vytvářen soubor námětů, které umožní učitelům podporovat u žáků schopnost bádat v terénu a pozorovat organismy, tvořit i měřit v interiéru a vyhodnocovat přírodní jevy.
Podrobnosti (Velikost: 103.44 kB)


Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Roztoky, okres Praha - západ

Název programu: IROP 

částka: 5 196 955,00 Kč, 10% spoluúčast zřizovatele

Investiční akce: V projektu je navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k vybudování učeben - fyziky, ICT, cizí jazyky. Zajištění úprav v učebnách, posílení vnitřní konektivity internetu a úprava. Dojde ke zvýšení kvality výuky a podpoře volnočasového vzdělávání.
Podrobnosti (Velikost: 105.07 kB)

Plavání

Název programu: dotace MŠMT

částka: 30,00 Kč /km

Z dotace je hrazena doprava žáků 1. stupně na plavecký výcvik.
Podrobnosti (Velikost: 102.48 kB), Článek


Poznáváme zajímavosti evropských měst - Jazykový pobyt Edinburgh


Název programu: Dar Letiště Praha a.s

Jazykové pobyty s výukou AJ (12 hodin)

Zvýšení úrovně jazykových schopností žáků, spolupráce se zahraničními lektory a zvýšení prestiže školy
Podrobnosti

Poznáváme zajímavosti evropských měst - Skawina

Dlouhodobá partnerská spolupráce se základními školami ve Skawině. Pobyt 25 žáků 5.ročníku, účast na výukových hodinách, poznávání reálií.Poznáváme zajimavosti evropských měst - Poprad

Název programu: Město Roztoky

částka: 27 000,00 Kč

Výměnné pobyty žáků se slovenskými žáky ze ZS Poprad.


Příspěvek na rodilého mluvčího

Název programu: Letiště Praha a.s

částka: 115 000,00 Kč

Jazyková výuka rodilým mluvčím.


Přírodní učebna a bylinková zahrada

Název programu: Dobré sousedství

částka: 80 000,00 Kč

Vybudování přírodní učebny ma zahradě školy pro výuku žáků 1. stupně.Začínáme spolu

Název programu: Dobré sousedství

částka: 30 000,00 Kč

Adaptační kurz pro šesté ročníky.


Řemeslo má zlaté dno IV.

Název programu: Přemyslovské Čechy-Malý přemyslovský měšec

částka: 5 000,00 Kč

Víkendový festival zaměřený na řemesla.


Prevence pro všechny

Dlouhodobá podpora programu nejen pro třídní skupiny, ale i pro pedagogické pracovníky. Předcházení a omezení výskytu jednotlivých forem rizikového chování, cílené na získávání informací a dovedností vedoucích ke změně postojů a snížení rizikového chování žáků naší školy.O2 Chytrá škola

Podrobnosti Článek

Ukončení projektu: 30.6.2020

Zvýšit virtuální bezpečí našich žáků - Přispět k pozitivnímu školnímu klimatu a předcházet negativním dopadům využívání moderních technologií - Získání potřebných kompetencí pro řešení problémů spojených s riziky moderních technologií - Osobnostní a sociální rozvoj žáka v oblasti mediální gramotnosti - Informační a finanční gramotnost žáků - Vzdělávací aktivity v oblasti rizika užití informačních technologií žáků, učitelů a rodičovské veřejnosti - Využívání metod

kritického myšlení v mediální výchově – Rozvoj komunikačních dovedností žáků - Osvojení si účinných způsobů, jak rizikům internetu a komunikačních technologií předcházet a jak se ji bránit, kam se v případě hledání pomoci obrátit a

jak se chovat vůči případným agresorům - Probudit odpovědnost za vlastní chování ve virtuálním světě a pocit empatie s případnými oběťmi - Uvědomit si a ukázat i druhou stránku prospěšnosti digitálních technologií například prostřednictvím workshopu Učím se vidět.

Příjemce je povinen používat pouze verzi loga programu O2 Chytrá škola, která je ke stažení na stránkách https://www.o2chytraskola.cz/o-nas

 

Co se stalo 17. listopadu

Ukončení projektu: 31. 11. 2019

Celoškolní projekt - co předcházelo 17.listopadu = sběr informací, besedy, videoprojekce, setkání s historiky, hudební produkce apod.


Ovoce do škol

Název programu: Ovoce do škol

Určeno pro žáky 1. až 5. ročníků základních škol. Zdarma je dodáváno čerstvé ovoce a zelenina či 100% džusy.