Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 
EDUROAM

 
 

Návštěva ze Skawiny 2018


Začátkem října jsme se opět po roce viděli s našimi přáteli ze Skawiny. Přijali naše pozvání a přijeli na pětidenní návštěvu. Program byl připravován více než půl roku předem a nechali jsme si na něm velmi záležet. Přijelo 21 žáků z 6. a 7. ročníku Skawinské školy No 1 se svými učiteli. Skawinské jsme zapojili hned druhý den do výuky – badatelská hodiny, velice pěkně připravená v polštině M. Bromovskou a J. Ramdanovou. CLIL ve Vlastivědě si velice pěkně připravila P. Zwinzová a hodinu ICT se šesťáky si připravil M. Sláma.

Polští žáci měli připravené hodiny matematiky – robotiky, pro šesťáky. Velmi zajímavá a inspirativní hodina pro výuku nejen matematiky.

Velice milým setkáním – spotkanie  bylo s vedením Města Roztoky. Prostřednictvím prezentace se děti dozvěděly o našem městě, jeho životě v něm, využívání volného času apod. Děkuji p. Boloňskému za milé průvodcovství připravenou prezentací. Ihned po spotkanie  jsme se věnovali hře s bowlingovými koulemi za účasti i našich žáků.

Ve středu jsme se skupinou prošli Pražský hrad,  v katedrále jsme prošli místy, která nejsou běžně přístupná veřejnosti – varhany, zvon Zikmund (pod a u zvonu), kaple sv. Václava, Nerudovou ulicí, přes Karlův most, Staroměstské náměstí jsme naší prohlídku společně s P. Zwinzovou, která se ujala role průvodce, zakončili.

Čtvrteční dopoledne jsme strávili ve Středočeském muzeu, prohlédli si ateliér Zdenky Braunerové a prošli výstavou Rodinného loutkového divadla. V dílničce si děti, ale i učitelé vyrobili loutku Kašpárka.

Odpoledne jsme si prošli s M. Ramdanem Levý Hradec a děti ze Skawiny se dozvěděly o historii tohoto místa i v souvislostech s polskou historií. Potom nás čekalo v roztocké tělocvičně míčové utkání v přehazované mezi Skawinou a Roztokami. Velice, ale velice těsně k naší radosti vyhrály Roztoky.

Velký dík patří kolektivu školní kuchyně za „luxusně“ připravené snídaně.

Partneství  „je dlouhodobý vzájemný a dobrovolný vztah spojenectví, spolupráce i osobního přátelství“. S přáteli ze Skawiny je to již osobní přátelství a velmi dobrá spolupráce.

Za všechny, kteří se podíleli na organizaci M. Bartulíková