Kotva
Bakaláři

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 
DofE

 
 
SCIO

 
 

HISTORIE A SOUČASNOST NAŠÍ ŠKOLY


Nejstarší zmínka o škole v Roztokách je v knize farního úřadu z roku 1764. Malý domek s jednou třídou stál v dnešní zámecké zahradě a vyučovalo se zde do roku 1822. Školu tehdy navštěvovalo 71 žáků, z toho polovina tak chudých, že nemohli platit školné.

V prosinci 1855 byla na Kostelním náměstí dostavěna nová budova školy – dnešní Městský úřad.

Roku 1930 chodilo do obecné školy 448 žáků. Deset tříd se střídá v malé škole s velkými obtížemi, postavit novou školu je pro obec velmi důležitou věcí. Roku 1929 byl získán pozemek a v roce 1931 se započalo se stavbou nové školy. 4. září 1932 bylo zahájeno vyučování se 481 žákem. Budova měla 9 tříd ve třech patrech a v přízemí pak ředitelnu, sborovnu, kabinet, školní kuchyň a prozatímní byt školníka.

Během války obsadila školu německá armáda, a tak se učitelé a žáci museli přestěhovat do staré školy, hostinců a soukromých bytů. (Do obecné a měšťanské školy v té době bylo zapsáno 816 žáků!) V lednu 1945 byli v hospodách a v chudobinci ubytováni maďarští vojáci, už nebylo kde učit.

Výuka ve škole byla obnovena v říjnu 1945. Dětí bylo opravdu hodně, v jedné třídě až 45.

Mezi lety 1959 – 1965 byla v akci „Z“ (brigádnicky) přestavěna restaurace U Kmochů na školu.  Škola měla třídy, tělocvičnu, jídelnu i družinu. Po deseti letech bylo přistavěno další patro žalovské školy.

Stejným způsobem vznikla i jídelna a družina v Roztokách (1967-81). Několik let kapacita školy stačila. 

Po roce 2000 prudce roste počet obyvatel města. Do roku 2008 byla kapacita školy vyčerpána. Ruší se odborné učebny, vznikají nové třídy, tzv. “dřevěnky”.

Roku 2014 bylo otevřeno nové, jižní křídlo roztocké budovy. Ani to nestačí, začíná se jednat o stavbě nové budovy. 

Od roku 2018 škola nese jméno významné malířky, která od dětství pobývala v Roztokách - ZŠ Zdenky Braunerové Roztoky.

V dalším roce byla rozšířena školní jídelna v Roztokách, díky tomu vznikly v patře dvě nové třídy. K hlavní budově byla přistavěna třetí “dřevěnka”.  Novou přístavbou byla rozšířena také žalovská škola (o dvě třídy a ateliér). 

Ve školní roce 2021/22 se otevřela nová školní budova na Žalově, tzv. „Cihelna“.

 

 

 

A JAKÁ JE ŠKOLA DNES?

Škola je dnes rozdělena na 3 části. 

Hlavní areál na Školním nám. č.p. 470 zahrnuje původní budovu z roku 1932 rozšířenou o dvě křídla, tělocvičnu a multifunkční sál. V zahradě školy se nachází budova jídelny, družiny a dvě třídy 1. stupně (přístupné z ulice 17. listopadu č.p 711). 

Další dvě budovy školy jsou v Žalově. V ulici Zaorálkova č.p.1300 - bývalá restaurace U Kmochů, má samostatnou jídelnu, družinu a tělocvičnu. V ulici Kantorova č.p. 2485 - nová budova tzv. “Cihelna”, má také svou jídelnu a družinu, tělocvik probíhá v nafukovací hale vedle školy.

V tomto roce (2022/3) má škola 1 011 žáků.

V každé budově jsou učebny vybavené pro výuku informatiky a ve většině tříd interaktivní tabule. V Roztokách jsou i další specializované učebny (přírodopis, chemie, výtvarný ateliér a cvičná kuchyňka). V Roztokách a na Cihelně je dětem k dispozici školní knihovna. 

 

Základní škola v Roztokách je jedinou školou ve městě a svou prací musí uspokojit potřeby a zájmy všech žáků místních, ale i z blízkého okolí. Z tohoto důvodu se specificky neprofiluje, má tedy tzv. všeobecné zaměření. Společným tématem, které se prolíná prací školy v nejrůznějších podobách, je úsilí o rozvoj pozitivních a odpovědných vztahů k sobě, ostatním lidem, společnosti a přírodě.

Priority školy ve výchově a vzdělávání jsou

  1. Kvalita vzdělání
  2. Klima ve škole
  3. Smysluplnost obsahu práce školy
  4. Spolupráce uvnitř i vně školy
  5. Motivace


VIZE NAŠÍ ŠKOLY (Velikost: 170.94 kB)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.