Kotva
Bakaláři

 
 
Rozvrhy
Rozvrhy hodin
Počítadlo návštěvnosti
Online:
5
Dnes:
52
Posledních 7 dní:
1955
Posledních 30 dní:
11592
Celkem:
351474

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vloženo: 26.10.2018 | Autor: michal.slama | Zobrazeno: 318x | Zatím neupraveno

Vážení rodiče,
jménem celého vedení školy bych se chtěla omluvit všem rodičům, kteří informaci (viz.níže), týkající se voleb do školské rady, nedostali. Měla být rozeslána třídními učiteli všem rodičům emailem, prostřednictvím aplikace Bakalář nebo na vytištěných lístečcích.
Proto jsme se rozhodli znovu oslovit všechny rodiče a ti, kteří by měli zájem ve školské radě pracovat, budou mít možnost své medailonky poslat do 9.11.2018. Medailonky těch, kteří se již přihlásili, jsou platné a budou zařazeny na kandidátní listinu.
Abychom předešli dalším problémům, posílejte je prosím buď v listinné podobě prostřednictvím třídních učitelů nebo emailem na adresu:
sarka.kovarikova@zszb.cz

Velmi děkuji za spolupráci.
Mgr. Šárka Kovaříková

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se blíží volby do školské rady, chtěli bychom vás touto cestou požádat o spolupráci. 
Pokud byste měli zájem být členy školské rady, podílet se na fungování školy, na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, vyjadřovat se ke školnímu řádu, k návrhům školních vzdělávacích programů, měli podnětné návrhy pro vedení školy, zašlete prosím třídnímu učiteli svůj stručný profil, ve kterém bude uvedeno Vaše jméno a příjmení, případně povolání, zájmy a aktivity. Tento profil prosím doručte do školy nejpozději do 26.10.2018. 
Ze všech kandidátů bude vytvořena kandidátní listina, která bude následně distribuována zákonným zástupcům. Volby proběhnou 11.12.2018, o způsobu hlasování budou rodiče včas informováni. 

Mgr. Šárka Kovaříková
zástupkyně ředitelky
tel. 601 124 209