Kotva
Bakaláři

 
 
NNTB
 
 
EDUROAM

 
 
O2 Chytrá škola

 
 
DofE

 
 
SCIO

 
 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vloženo: 26.10.2018 | Autor: michal.slama | Zobrazeno: 1085x | Zatím neupraveno

Vážení rodiče,
jménem celého vedení školy bych se chtěla omluvit všem rodičům, kteří informaci (viz.níže), týkající se voleb do školské rady, nedostali. Měla být rozeslána třídními učiteli všem rodičům emailem, prostřednictvím aplikace Bakalář nebo na vytištěných lístečcích.
Proto jsme se rozhodli znovu oslovit všechny rodiče a ti, kteří by měli zájem ve školské radě pracovat, budou mít možnost své medailonky poslat do 9.11.2018. Medailonky těch, kteří se již přihlásili, jsou platné a budou zařazeny na kandidátní listinu.
Abychom předešli dalším problémům, posílejte je prosím buď v listinné podobě prostřednictvím třídních učitelů nebo emailem na adresu:
sarka.kovarikova@zszb.cz

Velmi děkuji za spolupráci.
Mgr. Šárka Kovaříková

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se blíží volby do školské rady, chtěli bychom vás touto cestou požádat o spolupráci. 
Pokud byste měli zájem být členy školské rady, podílet se na fungování školy, na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, vyjadřovat se ke školnímu řádu, k návrhům školních vzdělávacích programů, měli podnětné návrhy pro vedení školy, zašlete prosím třídnímu učiteli svůj stručný profil, ve kterém bude uvedeno Vaše jméno a příjmení, případně povolání, zájmy a aktivity. Tento profil prosím doručte do školy nejpozději do 26.10.2018. 
Ze všech kandidátů bude vytvořena kandidátní listina, která bude následně distribuována zákonným zástupcům. Volby proběhnou 11.12.2018, o způsobu hlasování budou rodiče včas informováni. 

Mgr. Šárka Kovaříková
zástupkyně ředitelky
tel. 601 124 209

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.