Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Týdenní plán 24.-28.2.

Vloženo: 7.2.2020 | Zatím neupraveno

Český jazyk

- učebnice - str 85-opakování učiva
                - str 87-90 - slovesa - osoba, číslo, čas
              
- písanka 2 - 16,17,18

- hravá vyjmenovaná slova -str 32,33/4 a), 34/7

Matematika

- učebnice 2 - str. 32 (zaokrouhlování trojciferných čísel), 33,34 a str. 35,36 - kruh, kružnice

- procvičování -převody jednotek délky, váhy, objemu, násobení a dělení, +- do 100 zpaměti, písemné +- do 1000

Angličtina

-učebnice do str 38,39 - Clothes
- PS - do str 38


- barvy, čísla 0-20, classroom things, pets,pocity, pozdravy, big/little, části obličeje, členové rodiny
 Hello, How are you? I am fine. What colour is this? This is... What is your name? My name is... How old are you? I am .... What is your favourite colour? My favourite colour is ... Is it a pen? No, it isn't. Yes, it is. Hoe many sisters have you got? I have got... She has got...
- musí již umět říct i napsat.

Prvouka
- učebnice - str. 27 - 30 - neživá příroda - voda - skupenství, bod varu/mrazu, koloběh vody, pokusyPro procvičování na PC doporučuji tyto stránky:
https://skolakov.eu/
http://rysava.websnadno.cz
http://matematika.hrou.cz
https://www.gramar.in/cs/#2
https://www.matika.in/cs/