Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Co už musíme umět

Vloženo: 1.6.2019 | Zatím neupraveno

Český jazyk - čtení vázané, správná intonace na konci věty
                  - psaní - bezpečná znalost tvarů písmen, opis a přepis bez chyb, diktát slov nebo krátkých vět s upozorňováním na problémová místa
                 - rozlišení věta/slovo/slabika/písmeno - správný začátek a konec věty
                 - abeceda, abecední řazení slov
                 - určování druhů vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací)
                 - samohlásky krátké, dlouhé, dvojhlásky (vyjmenovat, najít v textu)
                 - souhlásky měkké a tvrdé a psaní i/y po nich
                 - psaní u/ú/ů
                 - odůvodňování pravopisu u párových souhlásek scho d/t...

Matematika - bezchybné počítání 0-20
                    - počítání se závorkou
                    - sčítání i odčítání do 100 s pomocí rozkladu u přechodu desítky
                    - násobky 2,3,4,5
                    - násobení a dělení 2
                    - zápis a výpočet jednoduchých slovních úloh

geometrie - poznávání g tvarů a těles (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh, krychle, kvádr, koule)
               - rozlišování - čára přímá, křivá a lomená
               - úsečka/přímka
               - rýsování úsečky, krajní body úsečky, měření v cm
               - bod a jeho označování
               

Prvouka  - správně celé jméno, datum narození, adresa bydliště
               - dny v týdnu, roční období, měsíce v roce
               - zákl. stavba lidského těla (hlava, krk, trup, záda, hrudník, břicho, ruce, nohy, názvy prstů)
               - dopravní značky - přechod pro chodce, hl. ulice, dej přednost v jízdě, zákaz vjezdu, stop, cyklostezka
               - hodiny - čtvrt,půl,třičtvrtě,celá - přiřadit digitálním
               - zvířecí rodiny (samec, samice, mládě)
               - druhy obilí, jehličnaté/listnaté stromy
               - stálí/ tažní ptáci , zvířata která spí zimním spánkem