Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Podpora primární prevence z dotace Středočeského kraje

Vloženo: 23.10.2017 | Autor: michal.slama | Zobrazeno: 1192x | Upraveno: 23.10.2017 | Upravil: michal.slama

Z rozpočtu Středočeského kraje byla naší škole poskytnuta dotace na „ Komplexní program primární prevence na ZŠ Roztoky“ v částce 70 000,- Kč.

Komplexní program bude probíhat ve dvou oblastech.

1)      Vzděláváním a podporou pedagogů, kteří jsou se žáky v bezprostředním každodenním kontaktu a mohou tak účinně předcházet či zavčas řešit potencionální rizikové chování žáků a jiné problematické situace. Podpůrnou funkci pro jejich činnost bude mít také skupinová supervize. Vzdělávacími aktivitami projde cca 30 pedagogů.

2)      Programy prevence rizikového chování pro žáky

Škola bude realizovat ve spolupráci s externími odborníky - Jules a Jim, pravidelné programy všeobecné primární prevence rizikového chování, zejména prevenci šikanování, zneužívání návykových látek, nadměrné užívání ICT technologií, rizikové sexuální chování aj. Programy budou mít charakter dlouhodobé a systematické práce s žáky a budou se jich účastnit žáci 2. stupně školy (15 tříd).

Práce pedagogů školy a externích spolupracovníků bude na sebe navazovat a vytvářet tak ucelený preventivní systém.

Pro plánované další dvouleté období jsme požádali v rámci vyhlášeného dotačního programu MŠMT - Prevence rizikového chování  - o finanční prostředky na realizaci aktivit v rámci projektu Bezpečná škola.

M.Bartulíková, V. Kopecká