Kotva
Bakaláři

 
 
Facebook

 
 

Adaptační kurz šestých ročníků

Vloženo: 5.10.2017 | Autor: michal.slama | Zobrazeno: 1245x | Zatím neupraveno

Adaptační kurz pro žáky 6. A a 6. C se konal koncem měsíce září v Jesenici u Rakovníka.

V pondělí jsme nasedli do autobusu a vyrazili vstříc společným zážitkům. Po ubytování v rekreačním středisku jsme se seznámili s lektory, kteří se o nás po celou dobu  kurzu velmi pečlivě starali a vždy pro nás měli připravené zajímavé volnočasové aktivity.
V průběhu kurzu každá třída společně s lektory a svými pedagogy hrála různé hry a poznávala tak sama sebe. Společně jsem plnili všemožné úkoly - přehození míčku všemi členy za co nejkratší čas; šplhání „přes lávu“ (zvládli jsme bez popálenin); následovala „důvěrová“ cvičení, kdy si děti vyzkoušely vyzvednout svého spolužáka přivázaného na laně a za večerní tmy jsme se vydali na stezku odvahy.
Během kurzu jsme se rovněž dozvěděli o svém okolí nové (pro některé i překvapivé) informace. V závěrečný den kurzu se sestavovala třídní pravidla a vlajka. Před odjezdem se obě třídy spojily a udělaly tak za celým kurzem pořádnou tečku.
I přes počáteční obavy nám při pobytu svítilo slunce a my si užívali krásy podzimní přírody.
Celý tým pedagogů by chtěl poděkovat lektorům za přípravu a průběh celého kurzu.

Tereza Náhlovská a Milena Frýbová